Makro CutProp - darmowe makro, które umożliwia przekopiowanie wybranej właściwości z elementu listy elementów ciętych do właściwości dostosowanych części.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved