Makro UnitSystem - makro umożliwia zmianę systemu jednostek miar we wszystkich komponentach (częściach i złożeniach) aktywnego złożenia.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved