Szacowanie kosztów z użyciem BlachSolid sprowadza się do stworzenia Projektu, z dowolną liczbą Analiz z referencją do wybranych modeli 3D a następnie do uzupełnienia Listy kosztów.

Aby stworzyć Projekt należy:

  • otworzyć model części z blachy, dla którego chcemy przeprowadzić analizę kosztu wytwarzania (1),
  • wybrać Nowy z Menu Projekt (Projekt->Nowy) (2).

Równocześnie podczas tworzenia Projektu,

  • tworzona jest pierwsza Analiza o nazwie takiej samej jak nazwa aktywnego modelu części SOLIDWORKS®,
  • definiowana jest automatycznie referencja aktywnego modelu części do stworzonej Analizy.

Do Projektu mogą być dodawane nowe Analizy a także usuwane i/lub modyfikowane już istniejące.

Dla każdej Analizy w Projekcie należy:

  • zdefiniować wielkość produkcji (3),
  • zdefiniować typ materiału (4),
  • wybrać operację rozkroju modelu, z którego będą pobierane informacje (5),
  • wybrać odpowiedni Kalkulator (6),
  • uzupełnić wybrany Kalkulator informacjami składowymi kosztu oraz danymi, które będą pobrane bezpośrednio z modelu 3D części (7),
  • zapisać kalkulację na Liście Kosztów (8).

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.