Makro CustomTable - makro do generowania tabelki ogólnej rysunku części i złożenia. Makro umożliwia:

  • przypisanie kolumnom A, B, C, D, E, G, H  dowolnych właściwości dostosowanych komponentu,
  • przypisanie kolumnie F trzech właściwości dostosowanych komponentu,
  • zdefiniowanie szerokości oraz wielkości czcionki każdej kolumnie,
  • dodanie dodatkowego wiersza (trzech wierszy nad wierszem z nazwami kolumn) przeznaczonego dla złożenia głównego.

Wersja v.1.1

  • Generowana tabelka w Typie LM - Tylko najwyższy poziom (Top-level only).
  • Stała wysokość wiersza równa 3.5mm.

Makro może być w pełni dostosowane do stawianych wymagań w ramach zakupionych licencji.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved