Makro Delete Property usuwa wybraną przez użytkownika właściwość specyficzną dla konfiguracji. Makro działa z dokumentem złożenia, dzięki czemu wprowadzając "Nazwę właściwości" w okienku makra usuwane są właściwości we wszystkich częściach aktywnego złożenia.

Zainteresowała Cię funkcjonalność tego makra? Skontaktuj się z nami! Dostosujemy makro specjalnie dla Ciebie.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved