PaintMakro Paint pomaga wyliczy na podstawie zdefiniowanej przez Użytkownika teoretycznej wydajności zużycie środka (materiału) nakładanego na ściany projektowanych wyrobów: farby, lakieru, emalii, gruntu, powłok ochronnych itp.

Sposób działania:

  1. Należy zaznaczyć na modelu lub w drzewie struktury ściany, które mają zostać pokryte np. farbą, lakierem lub środkiem ochronnym itp. a następnie uruchomić makro klikając przycisk Paint. Jeśli chcemy pobrać wszystkie ściany z całej część lub kilku części, należy zaznaczyć je w drzewie FeatureManager SOLIDWORKSa. Jeśli zaś chcemy zaznaczyć tylko niektóre ściany, należy zaznacz je na modelu z przytrzymanym przyciskiem klawiatury CTRL.
  2. W oknie makra Paint należy ustawić:
  • wydajność środka pokrywającego powierzchnie, na podstawie własnych doświadczeń lub informacji podanej na opakowaniu przez producenta środka.
  • liczbę warstw pokrycia.
  • liczbę w serii oraz
  • koszt za jeden litr.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved