Makro Point Cloud pozwala na:

  • wczytanie chmury punktów bezpośrednio z pliku Excela do szkicu 3D
  • generowanie krzywej na podstawie współrzędnych punktów zawartych w pliku Excela

Udogodnienia?

  • nie musisz zamieniać "." na "," w pliku Excela,
  • nie musisz zamieniać jednostek w pliku Excela,
  • nie musisz mieć SOLIDWORKS® Premium.

PointCloud

Copyright © ADKSolid. All rights reserved