Makro XYZ pobiera a następnie wpisuje we właściwościach pliku (specyficznych dla konfiguracji) wymiary gabarytowe części.

Jak to działa? Makro wpisuje część w prostopadłościan a następnie ściąga (równolegle do układu współrzędnych) wymiary gabarytowe: Max, Mid i Min. Wartości te zostają wpisane we właściwościach specyficznych dla konfiguracji z odpowiednimi etykietami (Nazwami właściwości), które definiowane są przez użytkownika w okienku wywoływanym podczas uruchomiania makra.

Makro:

  • współpracuje z dokumentem złożenia,
  • nie działa poprawnie dla wieloobiektowych części arkusza blachy,
  • działa poprawnie jeżeli części zostały zamodelowane równolegle do układu współrzędnych,

Copyright © ADKSolid. All rights reserved