W tej wersji ułatwiono wprowadzanie wartości modułu. Umieszczono tablicę znormalizowanych modułów metrycznych i calowych – Diamaetrial Pitch i Circular Pitch.

GMCAD-1

 • Tablicę otwiera się wciskając opis pola modułu ‘Moduł normalny’. Po kliknięciu na wybraną wartość modułu w tablicy należy zatwierdzić ją wciskając przycisk ‘OK’. Można również wpisać dowolną wartość modułu metrycznego lub calowego w polach pod odpowiednią kolumną tabeli modułów znormalizowanych.
 • Wartość modułu metrycznego jest przepisana do pola wartości modułu normalnego, natomiast moduł calowy jest przeliczany na mm a wyliczona wartość jest wprowadzana do pola modułu normalnego oraz pojawia się pole z wybraną wartością modułu calowego: DP = x x/x \” dla Diametral Pitch lub CP = x x/x ” dla Circular Pitch. x x/x to wartość ułamkowa w calach.  Pole to pojawia się  poniżej opisu ‘Moduł normalny’ tylko wtedy gdy wartość modułu normalnego ma odpowiednik w tablicy znormalizowanych modułów calowych, lub wpisanej ręcznie pod odpowiednią kolumną  tablicy. Pole to pojawi się również wtedy gdy wartość modułu wpisujemy do pola modułu w oknie głównym i ma odpowiednik w tablicy modułów calowych.
  Uwaga ! Przy wprowadzaniu w tablicy dowolnej wartości modułu calowego w formie ułamkowej, należy wpisać spację między częścią całkowitą i ułamkiem. W polu modułu w oknie głównym nie można wpisywać wartości w formie ułamkowej. Jeśli zajdzie potrzeba wpisania nietypowego modułu calowego w formie ułamkowej to należy wartość wprowadzić w oknie tablicy modułów.
 • Okienko pod polem  ‘Moduł normalny’  informuje nas o tym czy moduł jest calowy czy metryczny, podaje wartość modułu calowego oraz kolorem tła informuje jaki jest status wprowadzonego modułu:
  • Zielone – moduł jest jednym z zalecanych (występuje w tablicy modułów zalecanych metrycznych lub calowych)
  • Żółte – moduł metryczny jest niezalecany ale występuje w tablicy modułów
  • Szare – moduł (calowy lub metryczny) nie występuje w tablicy modułów.
 • Informacja o wprowadzonym module calowym pojawia się również w tabliczce na rysunku.