1. Pobierz dodatek: tutaj
 2. Po zainstalowaniu dodatku, przy wyłączonym SOLIDWORKS® i na koncie z prawami administratora, w oknie zadań pojawi się zakładka SolidTIMEWorks. Jeżeli po instalacji dodatek nie ładuje się wówczas należy odinstalować program, zainstalować .NET Framework 3.5 (https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=21) a następnie ponownie uruchomić instalator.
  SolidTIMEWorks
 3. Login i tymczasowe hasło otrzymasz od Menadżera tzn. osoby, która rejestrowała firmę na stronie www.solidtimeworks.com
  Uwaga!!! W dodatku może zalogować się jedynie użytkownik, który ma przypisaną rolę pracownika.
 4. Zaloguj się na stronie: https://solidtimeworks.com/pl/users/sign_in i zmień swoje hasło.
 5. Jeżeli zapomniałeś swoich danych do logowania musisz skontaktować się ze swoim menadżerem, który ma możliwość zrestartowania hasła. Po restarcie należy ponownie zalogować się na stronie internetowej i wprowadzić swoje hasło.
 6. Zaloguj się w dodatku.
 7. Wybierz projekt, nad którym aktualnie pracujesz – na liście rozwijanej „Projekty” zostaną wypisane projekty posortowane według planowanego terminu zakończenia projektu.
 8. Dodatkowe zadania przypisane do projektu możesz uruchamiać (ewidencjonować) z poziomu strony internetowej - Aplikacji.
  SolidTIMEWorks 12
 9. Kontroluj termin zakończenia projektu:
  1. pasek postępu dąży do kontrolki wyświetlającej termin zakończenie projektu;
  2. przytrzymując kursor nad paskiem postępu zostanie wyświetlona liczba dni do zakończenia projektu;
  3. kolor zielony paska postępu sugeruje, iż do zakończenia projektu zostało więcej niż 81% czasu wyznaczonego na projekt;
  4. kolor pomarańczowy paska postępu sugeruje, iż do zakończenia projektu zostało 80% do 96% czasu wyznaczonego na projekt;
  5. kolor czerwony paska postępu sugeruje, iż do zakończenia projektu zostało mniej niż 95% czasu wyznaczonego na projekt.
 10. Sprawdź ile pracowałeś czasu nad wybranym projektem, z podziałem na prace związane z modelowaniem części, złożeń oraz prace nad dokumentacją techniczną.
 11. Komunikuj się ze wszystkimi pracownikami przypisanym do wybranego projektu – czytaj i wysyłaj wiadomości, komunikaty, uwagi, prośby, notatki, które związane są z aktualnie realizowanym projektem.
  UWAGA!!! W pierwszej wersji SolidTIMEWorks nie ma możliwości usunięcia lub modyfikacji wiadomości.