WYMAGANIA PROGRAMOWE:

01Zalecana wersja SW to SOLIDWORKS® 2017 lub wyższa. Dodatek będzie działał również na niższych wersjach.

02Microsoft .NET Framework 3.5 - środowisko uruchomieniowe aplikacji opartych na architekturze .NET Framework. Jeżeli po instalacji interfejs dodatku nie ładuje się w oknie zadań SOLIDWORKS® wówczas należy odinstalować program, zainstalować .NET Framework 3.5 (POBIERZ) a następnie ponownie uruchomić instalator. Problem zazwyczaj dotyczy systemu operacyjnego WINDOWS 10.

03Microsoft Windows 7/10.

04W wersji BETA wymagany jest ciągły dostęp do sieci internetowej.

05Dodatek należy instalować na koncie administratora przy wyłączonym SOLIDWORKS®ie.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

TAKIE SAME JAK DLA SOLIDWORKS®

Po zainstalowaniu SolidTIMEWorks, w oknie zadań SOLIDWORKS®, pojawi się zakładka głównego interfejsu dodatku.
Domyślnie program uruchamiany jest podczas każdej sesji SOLIDWORKS®.

 

Aby włączyć/wyłączyć dodatek SolidTIMEWorks:

01Uruchom okienko dodatków - kliknij Narzędzia -> Dodatki

02Zaznacz / odznacz dodatek SolidTIMEWorks.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved