Wymagania programowe:

  • SOLIDWORKS® 2009 lub wyższa.
  • Microsoft .NET Framework 3.5 - środowisko uruchomieniowe aplikacji opartych na architekturze .NET Frameworks.
  • Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7
  • Microsoft Word ® 2003/2007/2010

Wymagania sprzętowe - Takie same jak dla SOLIDWORKS®

Po zainstalowaniu dodatek BlachSolid uruchamia się w nowym panelu „Okienka zadań”  .

Domyślnie program uruchamiany jest podczas każdej sesji SOLIDWORKS®.

 

Aby włączyć/wyłączyć dodatek BlachSolid:

  • Uruchom okienko dodatków - kliknij Narzędzia -> Dodatki

  • Zaznacz / odznacz dodatek BlachSolid.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved