Główne elementy interfejsu Użytkownika BlachSolid to: Menu Główne, Menadżer Kalkulacji , Lista Kosztów, Właściwości Analizy, Pasek Referencji.

Pozostałe elementy interfejsu Użytkownika BlachSolid to: Okno Ustawień Domyślnych, Kalkulatory.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved