Kalkulator „Laser” został w pełni dostosowany do szacowania kosztu cięcia laserem.

Aby wyliczyć koszt cięcia laserem należy uzupełnić następujące kontrolki kalkulatora:

Grubość blachy [mm] – grubość arkusza blachy. Możesz zdefiniować grubość wpisując odpowiednią wartość w kontrolce. Aby pobrać grubość z modelu kliknij przycisk po prawej stronie kontrolki.

Całkowitą długość linii cięcia [mm] – całkowita długość linii cięcia laserem. Możesz zdefiniować długość cięcia wpisując wartość długości w kontrolce lub pobrać bezpośrednio z modelu. Należy jednak pamiętać, aby podczas pobierania długości linii cięcia model po rozłożeniu przedstawiał rzeczywisty stan części po zabiegu cięcia laserem. Należy wygasić wszystkie operacje, które powodują generowanie niepotrzebnych linii. Jeżeli nie zostaną on wygaszone, program może pobrać w sposób nieprawidłowy długość linii cięcia, co spowoduje zafałszowanie kalkulacji.

Liczba przebić – liczba przebić lasera w arkuszu blachy niezbędna do wycięcia części.

Uwzględnij folię ochronną – opcja wyboru kalkulacji kosztu cięcia z folią ochronną. Jeżeli blacha cięta jest razem z folią ochronną zaznacz opcję „Tak”.

Współczynnik produkcji – współczynnik, dzięki któremu możliwe staje się dostosowanie kosztu do:

  • warunków produkcyjnych np. mocy lasera, wielkości produkcji czy skomplikowania cięcia detalu,
  • klienta np. poziomu udzielanego rabatu.

Współczynnik produkcji na poziomie 0,15 powinien być ustawiony m.in. dla nowego klienta, prototypu, małego zamówienia, dla cięcia laserem o małej mocy, dla cięcia o skomplikowanej ścieżce, produkcji wymagającej przezbrojenia maszyny.

Współczynnik produkcji na średnim poziomie tj. 0,13 powinien być ustawiony dla: stałego klienta, dla którego wykonywane są duże lub częste zamówienia.

Współczynnik produkcji na poziomie 0,1 powinien być ustawiony dla dużych zamówień, o prostych cięciach niewymagających przezbrojeń i obsługi.

Podczas pierwszego uruchomienia kalkulatora Współczynnik produkcji oraz Uwzględnij folię ochronną ustawiane są wartościami domyślnymi programu, definiowanymi przez Użytkownika w Oknie Ustawień Domyślnych. Pozostałe wartości należy uzupełnić ręcznie i/lub automatycznie klikając Przyciski pobierania danych dla każdej kontrolki oddzielnie lub Przycisk pobierania wszystkich danych.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.