Kalkulator „Zaginanie” został dostosowany do szacowania kosztu operacji gięcia tj. wyginania, zaginania, zwijania, zawijania, profilowania, skręcania, prostowania i wyginania.

Kalkulator pozwala wyliczyć koszt gięcia na dwa sposoby:

  • według jednostkowego czasu jednego zagięcia. Metoda ta polega na określeniu rzeczywistego czasu niezbędnego do wykonania jednego zagięcia i przemnożeniu go przez koszt roboczogodziny. Jeżeli chcesz przeliczyć koszt według tej metody ustaw opcję Przelicz według kosztu operacji zaginania na „Nie”.
  • według kosztu operacji jednego zagięcia. Metoda ta polega na określeniu rzeczywistego kosztu jednego zagięcia. Jeżeli chcesz przeliczyć koszt według tej metody ustaw opcję Przelicz według kosztu operacji zaginania na „Tak”.

Zagięcia można sklasyfikować według trudności wykonania. I tak, koszt „trudnego” gięcia oscyluje w granicy 5zł, natomiast „łatwego” lub zagięć wykonywanych seryjnie w granicy 2.5zł do 3zł.

 

Aby wyliczyć koszt zaginania według jednostkowego czasu zaginania należy ustawić opcję Przelicz według kosztu operacji zaginania na „Nie” i uzupełnić następujące kontrolki:

Liczba zagięć – zredukowana liczba zagięć. Możesz zdefiniować ją wpisując odpowiednią wartość w kontrolce lub skorzystać z przycisku po prawej stronie, którego kliknięcie spowoduje pobranie liczby zagięć z modelu 3D. Uwaga! Program pobiera liczbę zagięć znajdujących się w operacji rozłożenia. Nie zawsze pobrana z modelu liczba zagięć pokrywa się ze zredukowaną liczbą zagięć wykonywanych na produkcji.

Stawka operatora [zł/h] – rzeczywisty koszt obsługi maszyny.

Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji [zł/h] – koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji.

Czas mocowania blachy [s] – czas mocowania blachy w maszynie.

Czas jednostkowy operacji zaginania [s] – czas w jakim wykonywane jest jedno zagięcie.

 

Aby wyliczyć koszt zaginania według kosztu jednostkowego zaginania należy ustawić opcję Przelicz według kosztu operacji zaginania na „Tak” i uzupełnić następujące kontrolki:

Liczba zagięć – zredukowana liczba zagięć.

Koszt jednostkowy operacji zaginania [zł] – koszt wykonania jednego zagięcia.

 

Jeżeli koszty lub czasy są różne dla różnych typów zagięć to należy przeprowadzić obliczenia dla tylu kalkulacji kosztowych zaginania, ile zidentyfikowano różnych typów zagięć. Np. w danej operacji występują trzy różne gięcia, z których każde jest inaczej wycenione. W takiej sytuacji należy dodać do Listy kosztów trzy oddzielne kalkulacje wykonane kalkulatorem „Zaginanie”.

Podczas pierwszego uruchomienia kalkulatora kontrolki: Stawka operatora, Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji, Czas mocowania blachy, Czas jednostkowy operacji zaginania oraz Koszt jednostkowy operacji zaginania uzupełnione są wartościami domyślnymi programu, definiowanymi przez Użytkownika w Oknie Ustawień Domyślnych. Pozostałe wartości należy uzupełnić ręcznie i/lub automatycznie klikając Przyciski pobierania danych dla każdej kontrolki oddzielnie lub Przycisk pobierania wszystkich danych.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.