Do analizy kosztów wytwarzania z wykorzystaniem dodatku BlachSolid można podejść na trzy różne sposoby.

  • Podejście 1 – analiza kosztowa tej samej części

    W Projekcie analizowana jest tylko jedna część (model części) a Analizy stanowią alternatywne wersje kalkulacji kosztów. Symulowanie kosztu w zależności m.in. od wybranego materiału, arkusza wyjściowego, wielkości produkcji, właściwości blachy oraz zastosowanych metod obróbki, zabezpieczenia - daje pełne spektrum kosztu.

  • Podejście 2 – analiza kosztowa wyrobu

    W Projekcie analizowany jest cały wyrób (model złożenia) lub wybrane części wyrobu z blachy a Analizy stanowią kalkulacje kosztów poszczególnych składowych wyrobu.

  • Podejście 3 – analiza kosztowa mieszana jako połączenie Podejścia 1 i Podejścia 2

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.