Prop

Makro PROPERTIES - makro umożliwia definiowanie, usuwanie oraz nadpisywanie właściwości dostosowanych oraz specyficznych dla konfiguracji.

MacroSolid makro Properties

MacroSolid makro Properties 2

MAKRO UMOŻLIWIA:

 1. definiowanie, usuwanie oraz nadpisywanie:
  1. właściwości dostosowanych i/lub
  2. właściwości specyficznych dla konfiguracji,
  3. właściwości z list, które mogą być modyfikowane przez użytkownika (EDYTOR LIST) oraz 
  4. właściwości wygenerowanych za pomocą funkcji opracowanych na indywidualne zamówienie;
 2. definiowanie, usuwanie oraz nadpisywanie właściwości:
  1. aktywnej części, wszystkich komponentów aktywnego złożenia lub zaznaczonych w drzewie struktury komponentów złożenia; 
  2. wszystkich komponentów będących na najwyższym poziomie aktywnego złożenia;
  3. wszystkich komponentów będących w wybranym folderze na dysku komputera – WIĘCEJ;
  4. komponentom w zależności od ich rodzaju; Makro Properties wykrywa i niezależnie przypisuje właściwości częściom, częściom modelowanym jako blachy, częściom modelowanym jako konstrukcje spawane, złożeniom oraz rysunkom;
 3. usuwanie wszystkich właściwości przed ich ponownym zdefiniowaniem, tzn. jeżeli zaznaczona została opcja Dostosowany (Custom) to przed zdefiniowaniem nowych właściwości zostaną usunięte wszystkie właściwości dostosowane z komponentu; jeżeli zaznaczona została opcja Specyficzne dla konfiguracji (Configuration Specific) to przed zdefiniowaniem nowych właściwości specyficznych dla konfiguracji będą usuwane wszystkie istniejące właściwości ze wszystkich konfiguracji;

 4. usuwanie tylko tych właściwości, które zostały zdefiniowane w oknie makra - jeżeli została wybrana opcja Usuń właściwości makra (Delete Macro’s Properties) to w zależności od ustawienia opcji Dostosowany (Custom) oraz Specyficzne dla konfiguracji (Configuration Specific) będą odpowiednio usuwane i na nowo definiowane tylko te właściwości, które zostały wymienione w oknie makra tj. kolumnie Nazwa właściwości (Property Name). Właściwości, których nazwy nie zostały wymienione w oknie makra pozostaną nietknięte;

 5. pobieranie istniejącej wartości właściwości i przepisanie jej do nowo utworzonej właściwości już zgodnie z ustaloną kolejnością w oknie makra - jeżeli chcemy, aby właściwość była przepisywana, należy odznaczyć checkbox przy wierszu odpowiadającym tej właściwości;

 6. automatyczne pomijanie komponentów podczas definiowania właściwości – WIĘCEJ;

 7. uruchomienie i zapisanie ustawień domyślnych okna makra w 10 ustawieniach;

 8. generowanie pliku log z nazwą w formacie Nazwa złożenia - data godzina.txt (tzw. log) z najistotniejszymi informacjami związanymi z działaniem makra;

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Makro Properties posiada szereg funkcji automatycznie przypisujących właściwości. Funkcje te systematycznie są rozwijane i rozbudowywane na zamówienie naszych Klientów.
  1. Funkcja File name – funkcja automatycznie wpisująca do właściwości nazwę pliku.
  2. Funkcja Weight – funkcja automatycznie wpisująca do właściwości masę z wykorzystaniem formuły „SW-Mass”.
  3. Funkcja Material – funkcja automatycznie wpisująca do właściwości przypisany materiał z wykorzystaniem formuły „SW-Material”.
  4. Funkcja Qty. – funkcja przeliczająca i wpisująca do właściwości komponentu liczbę wystąpień w aktywnym dokumencie, z którym pracowało makro Properties.
  5. Funkcja Folder name – funkcja wpisująca do właściwości komponentu nazwę folderu (nie ścieżkę) na dysku komputera, w którym dany plik/komponent znajduje się.
  6. Funkcja To the left/right of File name – funkcja zapisująca do właściwości fragment tekstu (nazwy pliku) na lewo od podkręślenia „_” oraz na prawo. Po odznaczeniu opcji „Domyślne z _” można precyzyjnie określić ile znaków ma być pobieranych od lewej strony w przypadku funkcji „na lewo od” oraz od którego z kolei znaku ma być pobrany tekst z nazwy pliku w przypadku „na prawo od”.MacroSolid makro Properties 3
  7. Funkcja To the left/right of Folder name – funkcja zapisująca do właściwości fragment tekstu na lewo od podkręślenia „_” oraz na prawo. Funkcja analizuje nazwę folderu na dysku komputera, w którym to rozpatrywany plik/komponent się znajduje.
  8. Funkcja Numbers – funkcja numerowania komponentów według przyjętego schematu. Numerowanie może odbywać się na dwa sposoby, z uwzględnieniem podzłożeń lub też bez uwzględnienia zagnieżdżeń w strukturze drzewa złożenia.

   MacroSolid makro Properties 4

  9. Funkcja My Parent – funkcja umożliwiająca wpisanie do właściwości komponentu nazwy złożenia, w którym się znajduje. Funkcja z zaznaczoną opcją Z funkcją To the left/right of File name umożliwia zapisanie nazwy złożenia z jednoczesną funkcją cięcia tekstu „na prawo od” na „lewno od” opisaną powyżej.

   MacroSolid makro Properties 5

  10. Funkcja Active Document - funkcja umożliwiająca wpisanie do właściwości nazwy głównego złożenia, w którym się znajduje.

   MacroSolid makro Properties 6

  11. Funkcja PDMLogUserName – funkcja umożliwiająca wpisanie do właściwości informacji o zalogowanym użytkowniku EPDM. Funkcja PDMLogUserName zadziała jeżeli w zakładce PDM MacroSolid zostaną wpisane dane połączenia z bazą danych EPDM.
  12. Funkcja Date.Today – funkcja umożliwiająca wpisanie do właściwości aktualnej daty.
  13. Funkcja MyID - funkcja umożliwiająca przypisanie we właściwościach kolejnych wpisów zdefiniowanych w liście „MyID” odpowiednim, kolejnym komponentom w złożeniu.

   MacroSolid makro Properties 7

   1. Funkcja SUM(Prop1,Prop2) funkcja umożliwiająca wpisanie do właściwości wyniku sumowania dwóch wybranych przez Użytkownika właściwości będących liczbami rzeczywistymi, co poszerza istniejącą funkcjonalność SOLIDWORKS®, która dotychczas dawała możliwość jedynie sumowania wartości tekstowych.

    MacroSolid makro Properties 8

  14. Funkcja From File name - funkcja umożliwiająca wpisanie do właściwości tekstu zdefiniowanego na liście „FromFileName” jeżeli dany tekst znajdzie się w nazwie pliku. Np. jeżeli w nazwie pliku zostaną użyte skróty np.
   BL - Blachy,
   CT - Części toczone,
   CF - Części frezowane,
   WJ - Water Jet - Uszczelki, oringi, plastiki, przygotówki - cięte wodą,
   PR - Profile - Rury i profile,
   PT - Pręty,
   SL - SLS - Selektywne spiekanie laserowe - spiekanie laserowe i wydruki 3D,
   GM - Gum - Elementy gumowe, ale nie cięte wodą,
   SP - Sprężyny,
   SZ - Szkło,
   EL - Elektyka,
   OD – Odlewy
   wówczas do właściwości zostanie dodane ww. oznaczenie.

   MacroSolid makro Properties 9

  15. Funkcja MyText - funkcja umożliwiająca wstawienie do właściwości dowolnego tekstu. Ww. tekst Użytkownik wpisuje bezpośrednio w kontrolkę „Wartość” i jest on zapisywany na liście „MyText”. Domyślnie lista została uzupełniona przydatnymi formułami SOLIDWORKS® tj.:
   $PRP:"SW-Nazwa pliku",
   $PRP:"SW-Nazwa folderu",
   $PRP:"SW-Nazwa folderu"$PRP:"SW-Nazwa pliku".SLDPRT,
   $PRP:"SW-Nazwa folderu"$PRP:"SW-Nazwa pliku".SLDASM,
   $PRP:"SW-Nazwa konfiguracji", $PRP:"SW-Data utworzenia",
   $PRP:"SW-Data ostatniego zapisu", $PRP:"SW-Data krótka",
   $PRP:"SW-Data długa",
   $PRP:"SW-Autor" ,
   $PRP:"SW-Ostatnio zapisany przez",
   "SW-Materiał",
   "SW-Masa",
   "SW-Objętość",
   "SW-Obszar powierzchni"

   MacroSolid makro Properties 10

  16. Funkcja Copy from cut lists- funkcja umożliwiająca kopiowanie wybranej właściwości z elementu ciętego do właściwości pliku. Funkcja sprawdza się przy założeniu projektowym „jeden plik” = „jeden element cięty”. Do właściwości pliku można skopiować właściwości elementu ciętego blachy oraz właściwości elementu ciętego konstrukcji spawanej.

   MacroSolid makro Properties 11

  17. Funkcja Copy from material - funkcja umożliwiająca skopiowanie do właściwości pliku wartości właściwości dostosowanej materiału przypisanego do modelu.MacroSolid makro Properties 12
 2. MakroSolid posiada wbudowany EDYTOR LIST, który m.in. przyspiesza wprowadzenie list do makra PropertiesWIĘCEJ
 3. Makro umożliwia zmianę jednostek dokumentów - jeżeli zaznaczona zostanie opcja Układ jednostek miar (Unit system) makro przed wprowadzeniem właściwości zmieni jednostki dokumentów na te, zdefiniowane w oknie makra.

  MacroSolid makro Properties 13

 4. Makro umożliwia definiowanie jednego materiału wybranego z listy dla wszystkich komponentów typu „część” – typ List: Material.
  Listę używanych materiałów należy zdefiniować w Lista: Material, używając wbudowanego EDYTORA LIST.

MacroSolid makro Properties 14

Nazwa materiału powinna pokrywać się z nazwą materiału w wybranej/używanej bazie materiałów. Makro wymaga wskazania ścieżki do bazy materiałów w EDYTORZE LISTMaterialDataBasePath. Domyślnie makro posiada cztery ścieżki, jednak najważniejszą, braną pod uwagę przez program jest ścieżka pierwsza.

MacroSolid makro Properties 15

Copyright © ADKSolid. All rights reserved