MacroSolid to dodatek dedykowany dla systemu 3D CAD SOLIDWORKS®, a w którym to zostały zgrupowane nasze autorskie makra. Wszystkie powstały w wyniku współpracy z firmami, wypracowane bezpośrednio z użytkownikami SOLIDWORKS®. Wśród funkcjonalności MacroSolid można znaleźć makra, które automatyzują proces generowania plików z nazwą zdefiniowaną przez Użytkownika (np. DXF, DRW->PDF/DXF, SaveAs, Pic, SaveConfigAs), makra skracające czas niezbędny do przygotowania ostatecznej dokumentacji projektowej (np. Properties, ExcelBOM2, WordReport, Print itp.) jak i makra typowo użytkowe (np. Colours, SMProperties, SheetFormat, PicControl, MójPlikPrzenośny).

01MacroSolid posiada status CERTIFIED Solution Partner

02Instalacja sprowadza się do wywołania pliku *.msi a wymagania sprzętowe i programowe są takie jakie przy zalecaniach SOLIDWORKS®. Po zainstalowaniu dodatku MacroSolid, w oknie zadań SOLIDWORKS®a pojawi się zakładka głównego interfejsu dodatku, pasek poleceń MacroSolid oraz przyciski na kontekstowych paskach narzędziowych.

 

MacroSolid Interfejs 1

 

03Wszystkie makra zostały zaprojektowane i oprogramowane w taki sposób, aby poprzez zdefiniowanie ustawień domyślnych i uzupełnienie list możliwe było szybkie dostosowanie funkcjonalności do przyjętych w danej firmie założeń projektowych. Najważniejsze funkcjonalności dodatku współpracują z aktywnym dokumentem SOLIDWORKS® (częściami, złożeniem, rysunkiem) poddając działaniu wszystkie lub wybrane komponenty. Makra mogą również zostać wywołane bez uruchomienia okien z wcześniej przygotowanych i zapisanych ustawień domyślnych jak również na wskazanym folderze, dzięki czemu możliwe staje się hurtowe przetwarzanie wsadowe plików SOLIDWORKS®.

04W najnowszej wersji MacroSolid został wyposażony w dodatkowy interfejs, którego zadaniem jest wyświetlenie niezbędnych danych umożliwiających weryfikację projektu oraz zarządzanie funkcjonalnościami poszczególnych makr. Główny element tego interfejsu stanowi tabela, w której można wyświetlić niezbędne dane w zależności od planowanego zadania. To Użytkownik decyduje ile kolumn i co w danej kolumnie ma zostać wyświetlone / wczytane w danym momencie. Dzięki wbudowanym filtrom, znajdującym się nad tabelą, na liście mogą zostać wypisane komponenty w zależności od typu części (złożenia, części, blachy, blachy gięte, konstrukcje spawane oraz części ze wskazanej lokalizacji np. z Toolboxa) dodatkowo z zastosowaniem filtrów pomijania. W tabeli można uwzględniać lub też nie części: znajdujące się w folderach drzewa operacji FeatureManager, posiadające w swojej nazwie zdefiniowane słowa kluczowe, wykluczone z listy materiałów w samym SOLIDWORKS® oraz posiadające odpowiednie wartości wybranych właściwości.

05Liczba makr wchodzących w skład MacroSolid systematycznie rośnie a kolejne wersje tych istniejących wzbogacane są o dodatkowe funkcjonalności, na które wskazują Użytkownicy MacroSolid. Proponowane rozwiązania dodatkowo mogą zostać dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego Klienta.

 

MacroSolid Ikony

 

06Licencje na poszczególne makra z dodatku MacroSolid można kupić pojedynczo, w pakietach po kilka lub wszystkie jako cały dodatek. Więcej o licencjonowaniu.

07Dla firm, które zaufały nam, zdecydowały się na nasze rozwiązania i kupiły licencję na co najmniej jedno makro, przygotowaliśmy zestaw prostych, darmowych funkcjoanlności, które mogą przydać się w codziennej pracy z SOLIDWORKS®em

Czytaj dalej na macrosolid

Korzystając z makr usprawniasz pracę i oszczędzasz naprawdę dużo czasu, który możesz poświęcić na projektowanie a nie na klikanie.