ERP to CNC to zintegrowany z SOLIDWORKS® dodatek, który został zaprojektowany i oprogramowany przez firmę ADKSolid na zamówienie firmy ERPLAST. Po wskazaniu pliku exportu z systemu ERP, przechowującego specyfikację zamówienia dotyczącego znaków drogowych, dodatek generuje niezbędne pliki DXF i zapisuje je z odpowiednią nazwą we wskazanej lokalizacji przestrzeni dyskowej.

Firma ERPLAST jest jedną z wiodących spółek w branży infrastruktury drogowej w Polsce. Produkuje i instaluje pełny zakres znaków drogowych i tablic, właściwe dla nich konstrukcje wsporcze oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. ERPLAST produkuje również podświetlane oraz aktywne znaki drogowe w technologii LED i jako pierwszy w Polsce wprowadził do oferty znaki drogowe i tablice wykonane z paneli w budowie warstwowej.
Do projektowania swoich wyrobów firma ERPLAST używa oprogramowania SOLIDWORKS®. Dzięki jego wbudowanym funkcjonalnościom oraz polityce otwartego API możliwe stało się opracowanie dodatku na zamówienie ERP to CNC całkowicie eliminującego powtarzające się zadania związane z dostarczaniem dokumentacji na produkcję dla wyrobów będących na stałe w ofercie firmy.

ERPtoCNC

Do gromadzenia i zarządzania zamówieniami używany jest jeden z modułów systemu ERP, w którym przyjęto system indeksacji umożliwiający zapis całego asortymentu produktów wraz z jego cechami. W indeksie zaszyta jest informacja o typie wyrobu, gabarytach, materiałach, technologii wykonania itp. Dane w pliku exportu z tego systemu, w postaci MS Excel®, są danymi wejściowymi dla w pełni zintegrowanego z systemem SOLIDWORKS® dodatku ERP to CNC. Zaimplementowane w algorytm funkcje i metody analizują tabelę wiersz po wierszu, kolumnę po kolumnie, uruchamiają przygotowane przez konstruktorów pliki sldprt i zmieniają te parametry modelu CAD, które są istotne z punktu widzenia pozycji zamówienia. Ostatecznie, dla przebudowanego modelu, generowane są pliki DXF z zaplanowaną nazwą i we wskazanej lokalizacji przestrzeni dyskowej, gotowe do wykorzystania na maszynie tnącej i w oprogramowaniu do nestingu.
Każdy typ znaku produkowany w firmie ERPLAST ma swój model 3D CAD, który został wyposażony w odpowiednie „mechanizmy” umożliwiające poprawne przebudowanie się (autogenerowanie) go w zakresie parametrów sterujących. Korzystając z możliwości narzędzi z arkusza blachy, relacji geometrycznych, konfiguracji jak i równań zamodelowano niezależnie znaki okrągłe, trójkątne, stopu w wersjach NT i WS (NT – niemalowane, WS – warstwowe), znaki prostokątne oraz tablice w różnych wersjach zależnych od technologii wykonania oraz kształtu. Ze wskazanych kolumn Excel® dodatek pobiera index w celu uruchomienia odpowiedniego modelu CAD oraz inne informacje umożliwiające zmianę parametrów odpowiedzialnych m.in. za szerokość, wysokość, grubość, promienie, materiał. Zarówno modele CAD jak i nazwy parametrów mogą być niezależnie od dodatku modyfikowane. Po ewentualnych zmianach należy jedynie sprawdzić ścieżki do plików sldprt oraz zaktualizować adresy parametrów dla zmiennych sterujących.

Dodatek ERP to CNC został wyposażony w możliwość generowania DXFów tylko dla wybranych typów znaków znajdujących się w Excelu®, projektowania nazwy tych plików oraz umieszczenia ich w folderach o nazwie takiej samej jak numer zlecenia, dzięki czemu technolog programista zorientuje się o nowych zleceniach a oprogramowanie na maszynie analizując dane zawarte w nazwie wstępnie przygotuje prace związane z samym programowanie.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved