Makro DRW->PDF/DXF - pozwala wygenerować pliki PDF oraz DXF z rysunków 2D (DRW) wszystkich części aktywnego złożenia lub rysunków znajdującym się w wybranym folderze na dysku komputera.

PDF1

PDF2

MAKRO UMOŻLIWIA:

 1. generowanie plików PDF i/lub DXF z rysunków 2D (DRW):
  1. wszystkich komponentów (części i złożeń) aktywnego złożenia,
  2. wszystkich komponentów (części i złożeń) na najwyższym poziomie aktywnego złożenia,
  3. wykrytych na podstawie takiej samej nazwy jak nazwa pliku (opcja: Taka sama jak komponent) lub
  4. wykrytych na podstawie takiej samej nazwy jak nazwa aktywnej konfiguracji modelu w złożeniu (opcja: Taka sama konfiguracja komponentu),
  5. z jednoczesnym ich drukowaniem – MAKRO PRINT,
  6. ze wszystkich komponentów będących w wybranym folderze na dysku komputera;

   UWAGA! W przypadku zaznaczonej opcji Taka sama jak konfiguracja komponentu makro wykrywa rysunki komponentów z nazwą taką samą jak konfiguracja, w której występuje w złożeniu. W przypadku konfiguracji o nazwie „Domyślna” lub „Default”, makro wykrywa rysunki na podstawie takiej samej nazwy jak nazwa pliku (komponentu).

   UWAGA! W przypadku rysunku z wieloma arkuszami makro generuje:
  • jeden plik PDF zawierający wszystkie arkusze,
  • tyle plików DXF ile arkuszy (na końcu nazwy pliku DXF dodawany jest kolejny numer).

 2. zaplanowanie nazwy generowanych plików PDF i DXF:
  1. jeżeli nazwa generowanego pliku ma być taka sama jak rysunku 2D (DRW) należy zaznaczyć opcję taka sama jak DRW;
 3. zapisanie generowanych plików:
  1. w tym samym miejscu na dysku co komponent, z którego generowany jest plik,
  2. w dowolnej lokalizacji na dysku w tzw. „Ścieżce zapisu”, którą można zdefiniować klikając na przycisk obok kontrolki lub ręcznie,
  3. z jednoczesnym tworzeniem/czyszczeniem podkatalogów dla tych lokalizacji (3a, 3b) oraz
  4. z sortowaniem plików na podkatalogi Materiał+Grubość;

   UWAGA! Jeżeli „Ścieżka zapisu” podświetla się na czerwono oznacza to, że nie ma takiego katalogu na dysku komputera. W takim przypadku przycisk, którym uruchamia się makro (OK) będzie nieaktywny.

 4. pomijanie tych komponentów, które posiadają w swojej nazwie słowa kluczowe, definiowane przez użytkownika oraz komponentów, które znajdują się w wybranym folderze drzewa struktury złożenia lub folderze na dysku komputera;

 5. generowanie pliku PDF z pliku Excel tworzonego za pomocą makra EXCELBOM;

 6. zapisanie ustawień domyślnych okna makra;

 7. generowanie pliku log z nazwą w formacie: Nazwa złożenia - data godzina.txt (tzw. log) z najistotniejszymi informacjami zachodzącymi podczas działania makra;

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved