BlachSolid Logo 450x100         logo partner solution 115x115

BlachSolid to dodatek w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS®, którego zadaniem jest wspomaganie Użytkownika przy szacowaniu i kontroli kosztów wytwarzania na etapie projektowania części blaszanych w systemie CAD 3D. Dodatek został zaprojektowany wspólnie ze specjalistami z branży, pracującymi w środowisku SOLIDWORKS®, dzięki czemu wycena komponentów za pomocą dodatku jest prosta a wyniki wiarygodne. Konstruktor, technolog z pomocą dodatku BlachSolid, wykorzystującego informacje zawarte w modelu części zamodelowanej za pomocą narzędzi „Arkusz blachy”, może oszacować m.in. koszt materiału, wytwarzania czy zabezpieczenia projektowanego detalu.

BlachSolid posiada status DS SOLIDWORKS Solution Partner.

Szacowanie kosztów z użyciem BlachSolid sprowadza się do zdefiniowania typu materiału, wielkości produkcji oraz wyboru operacji rozkroju modelu; wyboru odpowiedniego Kalkulatora; uzupełnienia wybranego Kalkulatora informacjami składowymi kosztu oraz danymi, które mogą być pobrane bezpośrednio z modelu 3D części; zapisania kalkulacji na Liście Kosztów.

BlachSolid umożliwia Użytkownikowi:

01kalkulację kosztów w wybranym trybie pracy:
->ręcznym, w którym każda składowa kosztów i jej dane ustalane i pobierane są przez Użytkownika;
->automatycznym, w którym składowe kosztów i ich dane pobierane są automatycznie z panelu ustawień/wartości domyślnych oraz z modelu części 3D;
->przed rozpoczęciem modelowania części blaszanej tzw. tryb pracy bez modelu;w trakcie projektowania tzw. tryb pracy rzeczywistej;
->po zakończeniu pracy nad konstrukcją części tzw. tryb wyceny końcowej;

02tworzenie wielu Analiz kosztowych w jednym Projekcie zapisywanym na dysku komputera;

03dodawanie oraz usuwanie referencji analizowanego modelu SOLIDWORKS® do Analizy;

04ustawianie wartości domyślnych Kalkulatorów kosztowych,

05dostosowanie parametrów kalkulacji do warunków panujących w przedsiębiorstwie, dzięki czemu Użytkownik otrzymuje wynik rzeczywistych kosztów - indywidualny, charakterystyczny dla siebie;

06generowanie zestawień w postaci przejrzystych raportów.

Wersja BlachSolid v1.5.0 posiada następujące Kalkulatory: Materiał, Cięcie, Wykrawanie, Zaginanie, Malowanie, Zabezpieczenie: cynkowanie, galwanizowanie, chromowanie, piaskowanie, czernienie, Dodatkowe koszty.

 
loading...
Interfejs
Filozofia kalkulacji
Krok po kroku
Kalkulatory
Język
Wymagania / Instalacja

Do analizy kosztów wytwarzania z wykorzystaniem dodatku BlachSolid można podejść na trzy różne sposoby.

 • Podejście 1 – analiza kosztowa tej samej części

  W Projekcie analizowana jest tylko jedna część (model części) a Analizy stanowią alternatywne wersje kalkulacji kosztów. Symulowanie kosztu w zależności m.in. od wybranego materiału, arkusza wyjściowego, wielkości produkcji, właściwości blachy oraz zastosowanych metod obróbki, zabezpieczenia - daje pełne spektrum kosztu.

 • Podejście 2 – analiza kosztowa wyrobu

  W Projekcie analizowany jest cały wyrób (model złożenia) lub wybrane części wyrobu z blachy a Analizy stanowią kalkulacje kosztów poszczególnych składowych wyrobu.

 • Podejście 3 – analiza kosztowa mieszana jako połączenie Podejścia 1 i Podejścia 2

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Czytaj więcej

Program dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej.

Zmianę języka można dokonać w ustawieniach domyślnych programu w zakładce Ustawienia BlachSolid.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Czytaj więcej

Wymagania programowe:

 • SOLIDWORKS® 2009 lub wyższa.
 • Microsoft .NET Framework 3.5 - środowisko uruchomieniowe aplikacji opartych na architekturze .NET Frameworks.
 • Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7
 • Microsoft Word ® 2003/2007/2010

Wymagania sprzętowe - Takie same jak dla SOLIDWORKS®

Po zainstalowaniu dodatek BlachSolid uruchamia się w nowym panelu „Okienka zadań”  .

Domyślnie program uruchamiany jest podczas każdej sesji SOLIDWORKS®.

 

Aby włączyć/wyłączyć dodatek BlachSolid:

 • Uruchom okienko dodatków - kliknij Narzędzia -> Dodatki

 • Zaznacz / odznacz dodatek BlachSolid.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved

  Czytaj więcej
  Copyright © ADKSolid. All rights reserved