Znalazłeś w naszej ofercie produkt, którym jesteś zainteresowany, ale nie spełnia on 100% Twoich wymagań - nic prostszego - dostosujemy wybrany przez Ciebie dodatek/makro. Usługa dostosowania może dotyczyć modyfikacji programu w zakresie funkcjonalności programu, sposobu przeliczania, raportowania oraz rozbudowy programu o specyficzne – dodatkowe funkcjonalności na podstawie Twojej indywidualnej specyfikacji.

Prześlij nam co powinno być dodane lub zmienione. Jeżeli jest to "drobna zmiana" to wdrożymy ją w ramach zakupu licencji, jeżeli jednak zmiany wymagają dużych nakładów czasu programowania to wtedy dokonamy stadardowej wyceny usługi programistycznej. Dopiero mając w ręku wycenę podejmujesz decyzję o zakupie produktu wzbogaconego o zaproponowane przez Ciebie dostosowanie.

 

Koszt Usługi dostosowania - wycena free:

aprzy zakupie licencji 5st. i 10st. - cena uzależniona od stopnia modyfikacji; wycena dokonywana na podstawie przesłanego przez Klienta dokumentu z opisem proponowanych zamian – specyfikacji zmian;

bprzy zakupie licencji Corporate – za darmo.

 

Jesteśmy elastyczni dla Ciebie!

Jeżeli już jesteś szczęśliwym posiadaczem naszych rozwiązań to nie musisz każdego roku kupować nowych dodatków by dostosować te, które masz np. do nowych, wdrażanych w Twojej firmie wersji SOLIDWORKS® - kup subskrypcję! Nie ważne jaki produkt kupiłeś, kupując subskrypcję oszczędzasz do 60% ceny produktu.

 

Klient posiadając ważną usługę subskrypcji ma możliwość korzystania z najnowszej wersji zakupionych licencji na makra / dodatki standardowo na zasadach:

apierwszy rok od zakupu - usługa jest darmowa,

bw kolejnych latach rok aktualizacji – 50% wartości zakupionych licencji na makra / dodatki – na wniosek Klienta. 50% wartości liczone od podstawowych, standardowych cen netto licencji na dzień sprzedaży makra/dodatku, a nie liczone od cen promocyjnych, po których Klient ewentualnie zakupił makro – oferta ważna tylko w przypadku ciągłości subskrypcji, tzn. wykupienie aktualizacji następuje w każdym kolejnym roku użytkowania licencji lub

cw przypadku braku ciągłości subskrypcji rok aktualizacji wyceniany indywidualnie na wniosek Klienta , tzn. wykupienie aktualizacji nie następowało w każdym kolejnym roku użytkowania licencji,

caktualizacje wysyłane są każdorazowo wyłącznie na wniosek Klienta.

logoABB
logo02
logo03
ATT
logo04
logo05
logo06
Bludnicki
Dolmar
ENWAR
logo07
logoESOX
logo08
GT85
logoKoltex
logo09
logo10
logoMannHUMMEL
logo11
logoOxiPrint
logoPegas
Plastmet
logo13
logo12
logo19
logo21
logo20
logoSinterit
logoUnimasz
logoWillsonAndBrown
logo22
logo14
logo16
logo15
TechnovationForum
logo18
logo17
Previous Next Play Pause