Znalazłeś w naszej ofercie produkt, którym jesteś zainteresowany, ale nie spełnia on 100% Twoich wymagań - nic prostszego - dostosujemy wybrany przez Ciebie dodatek/makro. Usługa dostosowania może dotyczyć modyfikacji programu w zakresie funkcjonalności programu, sposobu przeliczania, raportowania oraz rozbudowy programu o specyficzne – dodatkowe funkcjonalności na podstawie Twojej indywidualnej specyfikacji.

Prześlij nam co powinno być dodane lub zmienione. Jeżeli jest to "drobna zmiana" to wdrożymy ją w ramach zakupu licencji, jeżeli jednak zmiany wymagają dużych nakładów czasu programowania to wtedy dokonamy stadardowej wyceny usługi programistycznej. Dopiero mając w ręku wycenę podejmujesz decyzję o zakupie produktu wzbogaconego o zaproponowane przez Ciebie dostosowanie.

 

Koszt Usługi dostosowania - wycena free:

aprzy zakupie licencji 5st. i 10st. - cena uzależniona od stopnia modyfikacji; wycena dokonywana na podstawie przesłanego przez Klienta dokumentu z opisem proponowanych zamian – specyfikacji zmian;

bprzy zakupie licencji Corporate – za darmo.

 

Jesteśmy elastyczni dla Ciebie!

Jeżeli już jesteś szczęśliwym posiadaczem naszych rozwiązań to nie musisz każdego roku kupować nowych dodatków by dostosować te, które masz np. do nowych, wdrażanych w Twojej firmie wersji SOLIDWORKS® - kup subskrypcję! Nie ważne jaki produkt kupiłeś, kupując subskrypcję oszczędzasz do 60% ceny produktu.

 

Klient posiadając ważną usługę subskrypcji ma możliwość korzystania z najnowszej wersji zakupionych licencji na makra / dodatki standardowo na zasadach:

apierwszy rok od zakupu - usługa jest darmowa,

bw kolejnych latach rok aktualizacji – 40% wartości zakupionych licencji na makra / dodatki – na wniosek Klienta. 40% wartości liczone od podstawowych, standardowych cen netto licencji na dzień sprzedaży makra/dodatku, a nie liczone od cen promocyjnych, po których Klient ewentualnie zakupił makro – oferta ważna tylko w przypadku ciągłości subskrypcji, tzn. wykupienie aktualizacji następuje w każdym kolejnym roku użytkowania licencji lub

cw przypadku braku ciągłości subskrypcji rok aktualizacji wyceniany indywidualnie na wniosek Klienta , tzn. wykupienie aktualizacji nie następowało w każdym kolejnym roku użytkowania licencji,

caktualizacje wysyłane są każdorazowo wyłącznie na wniosek Klienta.

Previous Next Play Pause