Od lat pracujemy bardzo blisko Was i Waszych problemów - dlatego nasze szkolenia NIE są i NIE będą zbiorem ogólnych reguł i teorii, które tak często są oferowane na rynku szkoleniowym. Nasze szkolenia są każdorazowo dostosowywane pod daną firmę. Uczymy i wdrażamy wiedzę praktyczną w oparciu o nasz AUTORSKI program, który bazuje WYŁĄCZNIE na zdobytej przez nas przez lata pracy w branży wiedzy i praktyce. Zawsze interesują nas realne problemy do rozwiązania w przedsiębiorstwie m.in. związane z wydajnością, modelami autogenerującymi, wypracowaniem tzw. PAKIETU STARTOWEGO tj. plików startowych, skonfigurowaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem wspólnych baz i bibliotek, dopasowaniem sposobów modelowania/standardów projektowania do prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności, wyrównaniem poziomu w firmie wśród kadry konstruktorskiej czy wyniesienia zespołu konstruktorów na wyższy zaawansowany poziom modelowania, który przyczyni się do zwiększenia wydajności i efektywności pracy.

 

Jesteśmy elastyczni - to już wiesz - a co to oznacza w przypadku szkoleń? Otóż zakres merytoryczny dookreślimy i dopasujemy do wybranego pakietu godzin, jak również do poziomu zaawansowania uczestników, tzn. tematy opisane poniżej w podstawie programowej szkolenia zostaną rozszerzone lub zawężone zgodnie z potrzebami Twojej firmy i Twoich pracowników. Ponadto możesz dowolnie wybrać schemat szkoleń - 1, 3 czy 5 dni szkoleniowych w siedzibie Twojej firmy, a może 5 dni hybrydowo lub kombo :-)  dwa dni w firmie a trzy zdalnie poprzez ZOOMa? Zdecydujesz sam :-)

 

MacroSolid szkolenia SOLIDWORKS

SOLIDWORKS® daje możliwość projektowania zarówno pojedynczych części, jak i kompletnych zespołów za pomocą różnych technik modelowania. Posiada szereg opcji, ustawień do konfigurowania i możliwości jego dostosowania do własnych potrzeb jak również spektrum funkcjonalności, które umożliwiają automatyzację projektowania. SOLIDWORKS® jest doskonałym narzędziem wspomagania inżynierskiego, dzięki któremu można skrócić etap projektowania wyrobu do niezbędnego minimum a my w ADKSolid Sp. z o.o. wiemy jak to zrobić.

 

Zakres merytoryczny:

 

Wiadomości wstępne. Wprowadzenie do modelowania bryłowego. Koncepcje projektowania w systemach CAD. Modelowanie 3D CAD a techniki wytwarzania. Omówienie interfejsu graficznego programu SOLIDWORKS®. Metody tworzenia, przekształcania i przetwarzania geometrii. Dostosowywanie i konfiguracja środowiska SOLIDWORKS® do własnych potrzeb. Dodawanie nowych modułów i składników programu. Podstawy tworzenia szablonów i arkuszy.

Modelowanie części. Szkice i operacje bryłowe. Definiowanie elementów szkicu. Nadawanie i edytowanie relacji geometrycznych. Tworzenie podstawowych, sparametryzowanych obiektów geometrycznych. Wymiarowanie szkicu. Operacje bryłowe bazy: wyciągnięcie proste, po ścieżce, po profilach, przez obrót wokół linii środkowej, wycięcie, skorupa i żebra itp. Lustro i szyk na poziomie szkicu. Odbicie lustrzane i szyki kopiowania. Tworzenie odbić lustrzanych części. Modelowanie wielobryłowe. Stosowanie, tworzenie i edytowanie materiałów. Narzędzia pomiaru i właściwości masy. Wygląd i kolor modelu. Modelowanie w konfiguracji. Właściwości dostosowane i specyficzne dla konfiguracji – karta właściwości.

Blachy i konstrukcje spawane. Metody projektowania części wytwarzanych z arkusza blachy. Narzędzia modelowania blach. Stosowanie narzędzi formowania do części arkusza blachy. Przygotowanie pliku DXF na maszynę z mapowaniem warstw. Szkic 3D. Narzędzia modelowania konstrukcji spawanych z kształtowników, profili, rur. Tworzenie dostosowanego przekroju członu konstrukcyjnego, pliku sldlfp. Lista elementów ciętych. System struktur.

Modelowanie złożeń. Umieszczanie części w zespole. Edytowanie części z poziomu złożenia. Typy wiązań i ich tworzenie. Szyki komponentów. Operacje złożenia. Układ w złożeniu. Narzędzi oceny projektu: wykrywanie kolizji między komponentami, weryfikacja prześwitu, wyrównanie otworów i inne. Widok rozstrzelony.

Dokumentacja rysunkowa. Rysunki płaskie części i zespołów, blach oraz konstrukcji spawanych. Tworzenie rzutów, wstawianie widoków, przekrojów, szczegółów i wyrwań. Umieszczanie elementów modelu na rysunkach płaskich, wymiarowanie i opisywanie. Bloki. Lista materiałów, lista elementów ciętych, tabela poprawek, otworów, zgięć, wykrawania.

 

Narzędzia i funkcje automatyzujące projektowanie. Równania, konfiguracje, tabele konfiguracji. Funkcjonalność biblioteki projektu dla ponownego wykorzystania często wykorzystywanych operacji i modeli. Biblioteka adnotacji, symboli, bloków, normaliów. SOLIDWORKS® Toolbox. Tips and tricks -> porady/wskazówki szkicowania, modelowania części i złożeń.

 

Standaryzacja projektowania / przygotowania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej.

  • Modelowanie części, złożeń ze względu na typ komponentu / technologię wytwarzania; blacha, profil, normalia, handlówka, część toczona, frezowana itd.; modelowanie wieloobiektowe / konstrukcja spawana; złożenia; lustra) –> szablony PRTDOT, ASMDOT, reguły / wytyczne;
  • Rysunki płaskie –> formatki arkuszy A4..A0, ogólny standard projektowy / właściwości dokumentu w tym czcionka, style, kroje, grubości, warstwy; reguły / wytyczne; jeden rysunek dla części czy rysunek wieloarkuszowy;
  • Nazwa pliku, numer, opis; struktura drzewa wyrobu w drzewie SOLIDWORKS® oraz struktura folderów i plików projektu -> reguły / wytyczne;
  • Proces zatwierdzania, wydania i zmian dokumentacji -> reguły / wytyczne;
  • Właściwości plików / metadane – materiał, masa, szt. itp.; obróbka, RAL -> karty właściwości części, złożenia, handlowe, konstrukcji spawanej / elementu ciętego;
  • Listy materiałów / tabele ->  BOM złożenia na rysunku / BOM xlsx, docx, csv; lista elementów ciętych, tabela poprawek, otworów, zgięć, wykrawania, spoin;
  • Pliki na produkcję (PDF, DXF, STEP, eDrawings, xlsx, docx, csv …) -> reguły / wytyczne;

 

Przygotowanie, konfigurowanie, administrowanie, zasady korzystania z: bazy modeli 3D części znormalizowanych, handlowych; bazy plików sldlfp kształtowników, profili, rur, prętów; bazy materiałów / wyglądów / kolorów; bibliotek adnotacji, bloków, operacji modelowania.

 

Wydajność pracy z SOLIDWORKS®. Zasady / dobre praktyki / ustawienia. Czynniki wpływające na czas ładowania, otwierania pliku, przebudowę modelu, zapis, wielkość pliku … Ustawienia opcji systemu oraz właściwości dokumentu. Tryby otwierania projektu. SpeedPack. Tryb dużego złożenia. Modele importowane. Ocena wydajności. Wizualizacja złożenia.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved

loading...

pkmCAD

#1

pkmCAD

#2

pkmCAD

#3

pkmCAD

#4

pkmCAD

#5

pkmCAD

#6

pkmCAD

#7

pkmCAD

#8

pkmCAD

#9