Menu Główne - zawiera główne polecenia BlachSolid dotyczące Projektu, Analizy kosztowej, Narzędzi oraz Pomocy. W jego skład wchodzą: Menu Projekt, Menu Analizy, Menu Narzędzia oraz Menu Pomoc.

 

Menu Projekt - służy do obsługi Projektu

Polecenia Menu Projekt:


Nowy – tworzenie nowego Projektu
Otwórz – otwieranie Projektu z pliku o rozszerzeniu .bsf
Zapisz – zapisanie Projektu do pliku o rozszerzeniu .bsf
Zapisz jako – zapisanie Projektu jako nowy, do nowego pliku z rozszerzeniem .bsf
Zamknij – zamknięcie Projektu

 

Menu Analizy - służy do obsługi Analiz kosztowych

Polecenia Menu Analizy:


Nowa analiza – tworzenie nowej Analizy
Nowa z aktualnej – tworzenie nowej Analizy z aktywnej tzn. kopiowanie aktywnej Analizy
Zmień nazwę – zmiana nazwy aktywnej Analizy
Usuń – usuwanie aktywnej Analizy

 

Menu Narzędzia - udostępnia polecenia do generowania Raportu oraz do otwierania Okna Ustawień Domyślnych

Polecenia Menu Narzędzia:

Raport – generowanie raportu

Ustawienia – wywołanie Okna Ustawień Domyślnych, w którym definiowane są ustawienia domyślne dodatku BlachSolid

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.