Wynik końcowy Analizy – suma składników kosztowych Listy Kosztów wyświetlana jest we Właściwościach Analizy w kontrolce:

Razem [zł] – koszt dla zdefiniowanej wielkości produkcji

Na sztukę [zł] – koszt przeliczony na jedną część

Ilość sztuk – wielkość produkcji, ilość części potrzebna do wyprodukowania danej partii wyrobu

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.