Analizy – dodawanie nowych; usuwanie; zmiana nazwy

Dodawanie nowej Analizy do Projektu

  • Aby dodać nową Analizę do Projektu wybierz z Menu Głównego polecenie Nowa Analiza (Analizy->Nowa Analiza) (9).
  • Aby skopiować aktywną Analizę wybierz z Menu Głównego polecenie Nowa z aktualnej (Analizy->Nowa z aktualnej) (10).
  • Aby zmienić nazwę aktywnej Analizy wybierz z Menu Głównego polecenie Zmień nazwę (Analizy->Zmień nazwę) (11).
  • Aby usunąć aktywną Analizę wybierz z Menu Głównego polecenie Usuń (Analizy->Usuń) (12).
  • Aby dodać Analizy dla wszystkich części z blachy wyrobu (modelu złożenia) wybierz polecenie Nowe Analizy wyrobu (Analizy->Nowe Analizy wyrobu) (13).

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.