Przypisywanie modelu do Analizy


Aby przypisać model do Analizy:

  • otwórz Analizę (14),
  • otwórz lub aktywuj właściwy model 3D części,
  • kliknij przycisk (15).


Usuwanie referencji


Aby usnąć referencję modelu z Analizy:

  • otwórz Analizę (14),
  • kliknij przycisk (16).

Uwaga! Podczas tworzenia nowej Analizy domyślnie, przypisywany jest do niej aktywny model.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.