Kalkulacje – dodawanie nowych; usuwanie i/lub modyfikacja istniejących


Dodawanie nowej kalkulacji


Aby dodać kalkulację do Listy Kosztów:

  • wybierz odpowiedni Kalkulator i kliknij na przycisk (17),
  • uzupełnij wybrany Kalkulator (18),
  • zdefiniuj nazwę kalkulacji (19),
  • kliknij na przycisk Zapisz (20).

Kalkulacja zostanie zapisana na Liście Kosztów pod zdefiniowaną nazwą.

 

Usuwania kalkulacji


Aby usunąć kalkulację z Listy Kosztów:

  • zaznacz kalkulację klikając na odpowiedni wiersz Listy Kosztów
  • kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego Usuń (21)


Modyfikacja istniejącej kalkulacji


Aby zmodyfikować kalkulację:

  • dwa razy kliknij na odpowiedni wiersz Listy Kosztów
  • zmień ustawienia Kalkulatora – dokonaj modyfikacji w ustalonym przez siebie zakresie
  • kliknij przycisk Zapisz

UWAGA: Składniki Listy Kosztów przeliczane są przy zmianie typu materiału dokonywanej przy pomocy kontrolki combobox "Materiał" oraz wielkości produkcji przy zmianach w kontrolce"Ilość sztuk".

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.