Wartości domyślne BlachSolid – definiowanie/modyfikowanie


Aby zdefiniować/zmodyfikować wartości domyśle programu BlachSolid:

  • otwórz Okno Ustawień Domyślnych wybierając z Menu Głównego polecenie Ustawienia (Narzędzia->Ustawienia)
  • zdefiniuj/zmodyfikuj wartości kontrolek/zakładek – pamiętaj, że każda zakładka przypisana jest odpowiedniemu Kalkulatorowi
  • jeśli chcesz zapisać zmiany ustawień domyślnych kliknij przycisk Zapisz (22)
  • jeśli nie chcesz zapisywać zmian ustawień domyślnych kliknij przycisk Zamknij (23)

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.