Każdy dostępny kalkulator BlachSolid posiada: Przyciski pobierania danych z modelu, Wyniki kalkulacji, przycisk Zamknij, przycisk Zapisz oraz kontrolkę do wprowadzenia unikatowej Nazwy kalkulacji.

Do uzyskania rzetelnego wyniku kalkulacji wprowadź niezbędne, prawidłowe dane - właściwości, które bezpośrednio wpływają na wielkość kosztu. Podczas pierwszego uruchomienia kalkulatorów (zdefiniowania składowych kosztu na Liście kosztów) niektóre kontrolki uzupełniane są wartościami domyślnymi programu, definiowanymi przez Użytkownika w Oknie Ustawień Domyślnych. Pozostałe wartości możesz wprowadzać ręcznie lub pobrać klikając na Przyciski pobierania danych z modelu. Przyciski te są aktywne tylko wtedy, gdy do Analizy przypisany jest model tzn. istnieje referencja Analiza->Model.

Na każdym etapie pracy z dodatkiem BlachSolid możesz zmieniać wartości kontrolek kalkulatorów, co spowoduje przeliczenie składowych kosztu.

Kalkulację możesz zapisać na Liście kosztów pod unikatową nazwą definiowaną w kontrolce Nazwa kalkulacji, klikając przycisk Zapisz. Jeżeli klikniesz przycisk Zamknij kalkulator zostanie zamknięty, a kalkulacja nie zostanie zapisana na Liście kosztów.

Koszt dla zdefiniowanej wielkości produkcji detalu oraz koszt przypadający na jedną sztukę - wyświetlany jest w obszarze Wyniki kalkulacji. W przypadku kalkulatorów „Cięcie Tech.”, „Wykrawanie”, „Zaginanie” dodatkowo wyświetlany jest czas niezbędny do wykonania operacji dla wielkości produkcji.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.