Kalkulator „Cięcia Tech.” został tak opracowany, aby mógł być wykorzystywany do szacowania kosztu każdej metody cięcia arkusza blachy np. cięcia wodą, laserem, plazmą. Analityczna kalkulacja kosztu za pomocą kalkulatora „Cięcia Tech.” sprowadza się do określenia Stawki roboczogodziny cięcia, długości cięcia, prędkości cięcia linii prostych, krzywych oraz małych otworów. Poza tym, należy określić również Liczbę przebić oraz ewentualnie uwzględnić folię ochronną.

Aby wyliczyć koszt cięcia kalkulatorem „Cięcia Tech.” należy uzupełnić następujące kontrolki:


Stawka roboczogodziny [zł/h] – rzeczywisty koszt cięcia w przeliczeniu na jedną godzinę.


Grubość blachy [mm] – grubość arkusza blachy. Możesz zdefiniować grubość wpisując odpowiednią wartość w kontrolce lub pobrać dane z modelu. Aby pobrać grubość z modelu kliknij przycisk po prawej stronie kontrolki.

Całkowitą długość linii prostych [mm] – Możesz zdefiniować długość cięcia linii prostych wpisując jej wartość w kontrolce lub pobierając bezpośrednio z modelu. Do przeliczenia czasu cięcia linii prostych pobierana jest prędkość V1, definiowana w ustawieniach domyślnych programu BlachSolid.

Całkowitą długość linii krzywych [mm] – Możesz zdefiniować długość cięcia linii prostych wpisując jej wartość w kontrolce lub pobierając bezpośrednio z modelu. Prędkości cięcia dla linii krzywych (V2) pobierana jest automatycznie z ustawień domyślnych programu BlachSolid.

Całkowitą długość małych otworów [mm] – Możesz zdefiniować długość cięcia wpisując jej wartość w kontrolce lub pobierając bezpośrednio z modelu. Prędkości cięcia małych otworów (V3) pobierana jest automatycznie z ustawień domyślnych programu BlachSolid. Uwaga! Klikając przycisk pobierania danych z modelu program pobierze długość cięcia małych otworów czyli takich, których średnica jest równa bądź mniejsza od grubości arkusza blachy.

 

Należy pamiętać, aby podczas pobierania długości linii cięcia model po rozłożeniu przedstawiał rzeczywisty stan części po przeprowadzeniu operacji cięcia. Należy wygasić wszystkie operacje, które powodują generowanie niepotrzebnych linii. Jeżeli nie zostaną one wygaszone, program może pobrać długość linii cięcia w sposób nieprawidłowy, co spowoduje zafałszowanie kalkulacji.

Liczba przebić – liczba przebić w arkuszu blachy niezbędna do wycięcia części. Czas przebicia (tp) podana w sekundach pobierana jest automatycznie z ustawień domyślnych programu BlachSolid.

Uwzględnij folię ochronną – opcja wyboru kalkulacji kosztu cięcia z folią ochronną. Jeżeli blacha cięta jest razem z folią ochronną zaznacz opcję „Tak”.

Podczas pierwszego uruchomienia kalkulatora Stawka roboczogodziny oraz Uwzględnij folię ochronną ustawiane są wartościami domyślnymi programu, definiowanymi przez Użytkownika w Oknie Ustawień Domyślnych. Pozostałe wartości należy uzupełnić ręcznie i/lub automatycznie klikając Przyciski pobierania danych dla każdej kontrolki oddzielnie lub Przycisk pobierania wszystkich danych.

Jeżeli chcesz zmienić wartość prędkości cięcia linii lub czasu przebicia dla odpowiedniej grubości arkusza blachy:

  1. wybierz materiał, dla którego chcesz zmienić wartość prędkości lub czasu przebicia,
  2. podświetl odpowiednią etykietę np. prędkość cięcia linii prostej tj. V1 dla grubości arkusza równej 2,
  3. zmień daną wartość,
  4. zapisz ustawienia domyślne.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.