Kalkulator „Wykrawanie” służy do szacowania kosztu wykrawania, czyli cięcia blachy za pomocą wykrojników na prasach mechanicznych lub hydraulicznych. Za pomocą kalkulatora „Wykrawanie” możesz oszacować koszt operacji: wycinania, dziurkowania, odcinania, przycinania, nadcinania, okrawania, rozcinania.

Aby wyliczyć koszt wykrawania należy uzupełnić następujące kontrolki:

Stawka operatora [zł/h] – rzeczywisty koszt obsługi maszyny.

Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji [zł/h] – koszt eksploatacji maszyny / amortyzacji.

Prędkość wykrawania [uderzeń/s] – liczba uderzeń wykrojnika (stempla) na sekundę.

Czas mocowania blachy [s] – czas mocowania blachy w maszynie.

Liczba uderzeń [uderzeń] – liczba uderzeń wykrojnika wymagana do uzyskania żądanego kształtu (efektu). Liczba uderzeń uzależniona jest od zastosowanej operacji oraz zaprojektowanego dla niej wykrojnika. Zatem, Liczba uderzeń powinna zostać ustawiona (dobrana) ręcznie.

Dodatkowo kalkulator zawiera funkcje pobierania danych z modelu, które mogą być przydatne do prawidłowego określenia Liczby uderzeń tj.:

Liczba otworów – liczba wykrawanych otworów detalu.

Liczba zewnętrznych krawędzi – liczba zewnętrznych krawędzi detalu.

Podczas pierwszego uruchomienia kalkulatora kontrolki: Stawka operatora, Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji, Prędkość wykrawania oraz Czas mocowania blachy ustawiane są wartościami domyślnymi programu, definiowanymi przez Użytkownika w Oknie Ustawień Domyślnych. Pozostałe wartości należy uzupełnić ręcznie i/lub automatycznie klikając Przyciski pobierania danych dla każdej kontrolki oddzielnie lub Przycisk pobierania wszystkich danych.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.