Kalkulator „Malowanie” został opracowany do kalkulacji kosztu malowania, na który składa się koszt robocizny oraz koszt zużycia farby. Użytkownik ma możliwość przeliczenia zarówno kosztu malowania ręcznego jak i automatycznego.

Aby wyliczyć zużycie farby oraz koszt malowania należy uzupełnić następujące kontrolki:

Powierzchnia [m2] – powierzchnia malowana. Możesz uzupełnić wartość kontrolki ręcznie lub pobrać powierzchnię z modelu. Jeżeli chcesz pobrać powierzchnię z wybranych powierzchni modelu, zaznacz je przytrzymując przycisk klawiatury CTRL a następnie kliknij przycisk Powierzchnia po prawej stronie kontrolki kalkulatora. Jeżeli chcesz pobrać powierzchnię całej części odznacz wszelkie zaznaczenia (podświetlenia) modelu a następnie kliknij na przycisk Powierzchnia.

Wydajność [m2/l] – wydajność farby. Ustaw wydajność farby na podstawie własnych doświadczeń lub informacji podanej na opakowaniu przez producenta farby.

Liczba warstw – liczba warstw do pomalowania.

Koszt za jeden litr [zł] – koszt jednego litra farby.

Stawka operatora [zł/h] – rzeczywisty koszt obsługi maszyny.

Koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji [zł/h] – koszt eksploatacji maszyny/amortyzacji.

Czas mocowania blachy [s] – czas mocowania blachy.

Czas obsługi – dodatkowy czas potrzebny do wykonania operacji malowania.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.