Kalkulator „Zabezpieczenie” służy do szacowania w sposób uproszczony kosztu m.in. malowania, cynkowania, piaskowania, chromowania, galwanizowania, czernienia.


Zaznaczając lub odznaczając Kontrolki wyboru przeliczany jest (a wyświetlany w Wynikach kalkulacji) całkowity koszt wykonania zabezpieczenia. Przeliczenie kosztu sprowadza się w przypadku:

  • malowania, chromowania, galwanizowania oraz czernienia do zdefiniowania wartości powierzchni oraz stawki za „zabezpieczenie” jednego metra kwadratowego powierzchni daną metodą,
  • cynkowania do zdefiniowania masy oraz kosztu pokrycia cynkiem jednego kilograma.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.