Component Manipulator – dodatek, który wzbogaca funkcjonalność SOLIDWORKS® o możliwość kopiowania i wklejania komponentów względem punktu referencyjnego oraz pozwala na szybkie przemieszczanie w przestrzeni zaznaczonych komponentów o zdefiniowaną odległość wzdłuż osi X, Y i Z.

Component Manipulator

Program posiada pięć podfunkcji:

01Copy component(s) – kopiowanie do pamięci zaznaczonych komponentów SOLIDWORKS®.

02Set copy point coordinates – definiowanie punktu referencyjnego kopiowania.

03Set paste point coordinates – definiowanie punktu referencyjnego wklejania.

04Paste component(s) – wklejanie przechowywanych w pamięci komponentów do aktywnego dokumentu złożenia.

05Move +X, Move -X, Move +Y, Move -Y, Move +Z, Move -Z – przemieszczanie zaznaczonych komponentów wzdłuż głównych osi modelu złożenia X, Y, Z o zdefiniowaną w dodatku odległość.

Funkcje te mogą być uruchomiane z poziomu głównego menu SOLIDWORKS®, zakładki w menadżerze poleceń CommandManager, prawego panelu okna zadań dodatku jak i za pomocą wcześniej zdefiniowanych skrótów klawiaturowych.

ADKSolid Component Manipulator
Previous Next Play Pause
1

Copyright © ADKSolid. All rights reserved