Coordinates - to dodatek, który umożliwia pobranie współrzędnych punktów wybranej ściany względem punktu bazowego. Coordinates umożliwia:

 • identyfikację punktów zaznaczonej ściany,
 • definiowanie punktu bazowego - ręczne lub poprzez pobranie współrzędnych zaznaczonego punktu,
 • ustalenie kolejności punktów, kierunku, punktu startowego,
 • generowanie notatek dla każdego punktu,
 • generowanie tabelki współrzędnych punktów na rysunku 2D - niezależnie od ustalonego widoku modelu.

Sposób działania Coordinates prezentuje krótki film:

Krok po kroku

 

  1. Zaznacz ścianę (1), dla której chcesz zidentyfikować punkty.
  2. Kliknij przycisk (2).
  3. Zdefiniuj punkt bazowy:
   • ręcznie - wpisz współrzędne do kontrolek (3),
   • automatycznie - zaznacz na modelu punkt (4) a następnie kliknij przycisk (5).
  4. Kliknij przycisk Pobierz (6).

  5. Ustal kolejność punktów oraz punkt startowy. Możesz skorzystać z funkcji: Punkt startowy, Zmiana kierunku, Przenieś w górę, Przenieś w dół, Usuń punkt - dostępnych w menu kontekstowym dodatku (7).
  6. Dodaj notatki korzystając z funkcji Generuj notatki (7) - funkcja dostępna w menu kontekstowym dodatku.
  7. Przejdź do rysunku 2D.
  8. Dostosuj układ współrzędnych wybranego widoku względem układu modelu 3D (8).
  9. Kliknij na przycisk Generuj tabelkę (9)

Copyright © ADKSolid. All rights reserved