Używanie EPDMa nie wyklucza stosowania makr z MacroSolid. MacroSolid jest bardzo ciekawym rozwiązaniem uzupełniającym system zarządzania dokumentacją projektową. Makra z MacroSolid działają w środowisku SOLIDWORKS® Enterprise PDM.

Opracowaliśmy funkcję PDMLogUserName oraz możliwość czytania list tj. zdefiniowanych wartości kart właściwości EPDM, dzięki czemu jednym kliknięciem możesz przekopiować listy EPDM do list MacroSolid.

Musisz wiedzieć jednak o kilku kluczowych sprawach:

01Jeżeli zapisujesz plik z okna dialogowego „Zapisz jako” do aplikacji EPDM, zostanie on automatycznie dodany do przechowalni plików. Jeżeli jednak pliki są dodawane do struktury folderów za pomocą makra, nie zostaną one dodane do bazy danych przechowalni plików. Musisz wprowadzić w opcjach Ustawienia->Dodawanie plików odpowiednie rozszerzenia plików dla typów plików, które aplikacja SOLIDWORKS® Enterprise PDM powinna automatycznie dodawać. W MacroSolid znajdziesz makra do generowania list materiałowych do pliku Excel® oraz Word®, jak i makra generujące pliki będące dokumentacją projektu m.in. *.dxf (makro DXF),  *.step i *.x_t  (makro STEP) oraz *.pdf i *.dxf z rysunku 2D (makro DRW->PDF/DXF). W ustawieniach aplikacji EPDM musisz dodać rozszerzenia tych plików rozdzielone średnikiem (;pdf;doc;docx;xls;xlsx;dwg;dxf;step;x_t ).

02Pliki wygenerowane przez makra MacroSolid zostaną dodane do struktury folderów przechowalni plików jeżeli w explorerze aplikacji EPDM będziesz przynajmniej o dwa poziomy wyżej niż folder, do którego chcesz wygenerować pliki.

03W makrach MacroSolid: DXF, DRW->PDF/DXF oraz Print dodaliśmy opcję zapisu informacji o zalogowanym Użytkowniku do właściwości pliku. Funkcja PDMLogUserName zadziała, jeżeli w zakładce PDM MacroSolid zostaną wpisane dane umożliwiające połączenie z bazą danych EPDM (patrz poniżej)

04MacroSolid umożliwia czytanie list EPDM – kart zdefiniowanych wartości właściwości plików, dzięki czemu jednym kliknięciem możesz ustawić - zsynchronizować listy wykorzystywane w MacroSolid z listami EPDM. Czytanie list EPDM zadziała jeżeli w zakładce PDM MacroSolid zostaną wpisane dane połączenia z bazą danych EPDM (patrz poniżej).

Połączenie MacroSolid z EPDM. Aby skorzystać z funkcji PDMLogUserName oraz czytania list tj. zdefiniowanych wartości kart właściwości EPDM musisz w zakładce PDM MacroSolid wpisać dane umożliwiające połączenie z bazami danych EPDM. MacroSolid nie zapisuje, a jedynie „czyta” dane z tabel, zatem wystarczy wpisać dane Użytkownika EPDMa z uprawnieniami „tylko do odczytu”.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved