Makro SortTree porządkuje strukturę komponentów w drzewie operacji FeatureManager SOLIDWOKRSa.

Makro umożliwia usuwanie oraz tworzenie folderów w modelu złożenia, przenoszenie do nich części i złożeń w zależności od wartości wybranej właściwości pliku a następnie sortowanie komponentów według wybranego kryterium.

Program działa na zerowym poziomie aktywnego złożenia, ale dzięki możliwości uruchomienia makra w trybie folderu możliwe staje się uporządkowanie całego drzewa projektu.

Tryb folderu działa również w innych makrach zestawu MacroSolid i polega na tym, iż daną funkcjonalność można uruchomić na wskazanym folderze.

Makro otwiera dokumenty SOLIDWORKSa znajdujące się w folderze i uruchamia na nich wybraną funkcjonalność.

SortTree

Zobacz makro SortTree na przykładzie SkiBike: https://www.facebook.com/skibikekielce - POLECAMY!!!

SortTree2.0-2

 

adksolid - skibikekielce

Makro umożliwia:

  1. usuwanie i tworzenie folderów w drzewie operacji FeatureManager modelu złożenia,
  2. przenoszenie komponentów do folderów w zależności od wartości wybranej właściwości pliku,
  3. sortowanie komponentów w folderach według wybranego kryterium,
  4. pomijanie tych komponentów, które posiadają w swojej nazwie słowa kluczowe (definiowane przez użytkownika) oraz komponentów, które znajdują się w folderach drzewa struktury złożenia,
  5. zapisywanie ustawień domyślnych okna makra.

Uwagi:

  • Makro działa tylko na najwyższym poziomie aktywnego złożenia.
  • Makro może zostać uruchomione w trybie folderu tj. przy zamkniętych dokumentach SOLIDWORKS® dzięki czemu makro posortuje komponenty wszystkich złożeń w wybranej lokalizacji na dysku komputera.

TrybPracy

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved