Makro PRINT – makro umożliwiające drukowanie wszystkich rysunków 2D aktywnego modelu złożenia lub rysunków znajdujących się w wybranym folderze na dysku komputera.

Print1

Print2

MAKRO UMOŻLIWIA:

 1. drukowanie rysunków 2D (DRW) w kolejności zgodnej ze strukturą drzewa SOLIDWORKS:
  1. wszystkich komponentów aktywnego złożenia,
  2. wszystkich komponentów będących na najwyższym poziomie aktywnego złożenia,
  3. wykrytych w oparciu o taką samą nazwę jak nazwa pliku (opcja: Taka sama jak komponent) lub
  4. wykrytych w oparciu o taką samą nazwę jak nazwa aktywnej konfiguracji modelu w złożeniu (opcja: Taka sama konfiguracja komponentu),
  5. znajdujących się w wybranym folderze na dysku komputera – WIĘCEJ;
 2. zdefiniowanie liczby kopii, koloru wydruku oraz

 3. dedykowanie drukarki, rodzaju papieru oraz funkcji wpasowania w stronę dla wszystkich formatu arkusza rysunku;

  UWAGA! Makro wykrywa zainstalowane na komputerze drukarki i listuje je do menu rozwijalnych.

  UWAGA! Plik Excela drukowany jest na drukarce dedykowanej dla formatu A4 – w zakładce pierwszej A4.

 4. pomijanie tych komponentów, które posiadają w swojej nazwie słowa kluczowe, definiowane przez użytkownika oraz komponentów, które znajdują się w wybranym folderze drzewa struktury złożenia lub folderze na dysku komputera – WIĘCEJ;

 5. drukowanie pliku ExcelBOM wygenerowanego za pomocą makra ExcelBOM;

 6. zapisanie ustawień domyślnych okna makra.

 

Zainteresowała Cię funkcjonalność tego makra? Skontaktuj się z nami!

Copyright © ADKSolid. All rights reserved