01Nasze autorskie makra możesz kupić jako
->licencję na jedno wybrane makro np. MacroSolid-DXF, jeżeli tylko ta funkcjonalność jest potrzebna w Twojej firmie. Wówczas po opłaceniu faktury otrzymasz od nas dokument potwierdzający legalność zakupionej licencji i dane do aktywacji tylko tego jednego makra z całej oferty MacroSolid;
->licencje na wybrane makra np. MacroSolid-DXFMacroSolid-Print, MacroSolid-Properties. Wówczas po opłaceniu faktury otrzymasz od nas dokument potwierdzający legalność zakupu licencji trzech makr i dane do ich aktywacji;
->licencję na cały dodatek MacroSolid tzn. wszystkie makra zgromadzone ww. dodatku. Wówczas po opłaceniu faktury otrzymasz od nas dokument potwierdzający legalność zakupionej licencji i dane do aktywacji wszystkich makra z oferty MacroSolid;

02Aktywacja makr odbywa się niezależnie tzn. każde makro aktywowane jest różnymi kluczami, generowanymi indywidualnie dla konkretnej firmy.Licencjonowanie 1

03Po aktywacji makr(a) wyświetlana jest na belce zakładki MacroSolid okienka zadań nazwa MacroSolid oraz nazwa firmy, na którą została wystawiona licencja.

04Zarówno dodatek MacroSolid jak i poszczególne makra zawarte w MacroSolid sprzedawane są jako licencje na określoną liczbę stanowisk tj. 5st., 10st., 15st., Corporate bez limitu czasowego. Przykładowe oznaczenia makr:
->zakup np. MacroSolid-Print (5st.) upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z makra Print na maksymalnie pięciu stanowiskach;
->zakup np. MacroSolid-Print (10st.) upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z makra Print na maksymalnie dziesięstanowiskach;
->zakup MacroSolid-Print (Corporate) upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z makra Print na nieograniczonej liczbie stanowisk;
->zakup np. MacroSolid (5st.) upoważnia Licencjobiorcę do korzystania ze wszystkich makr w dodatku MacroSolid na maksymalnie pięciu stanowiskach;
->zakup MacroSolid (Corporate Edition) upoważnia Licencjobiorcę do korzystania ze wszystkich makr w dodatku MacroSolid na nieograniczonej liczbie stanowisk.

05Usługa aktualizacji (subskrypcja) – to usługa uaktualnienia programu. Licencjobiorca posiadający ważną usługę subskrypcji ma możliwość korzystania z najnowszej wersji zakupionych licencji na makra / dodatek:
->pierwszy rok od zakupu - usługa jest darmowa;
->w kolejnych latach rok aktualizacji – 50% wartości zakupionych licencji na makra / dodatki – na wniosek Klienta. 50% wartości liczone od podstawowych, standardowych cen netto za licencje przypadających na dzień sprzedaży makra/dodatku, a nie liczone od cen promocyjnych, po których Firma ewentualnie zakupiła makro – oferta ważna tylko w przypadku ciągłości subskrypcji, tzn. wykupienie aktualizacji następuje w każdym kolejnym roku użytkowania licencji od momentu jej zakupu;
->w przypadku braku ciągłości zakupie subskrypcji tzn. zakup aktualizacji nie następował w każdym kolejnym roku licząc od dnia zakupu licencji - wówczas wycena rocznej usługi subskrypcji dokonywana jest indywidualnie na wniosek Klienta;
->aktualizacje wysyłane są każdorazowo wyłącznie na wniosek Klienta.

06Licencjobiorca posiadający ważną usługę subskrypcji ma bezpośredni wpływ na funkcjonalność zakupionych makr. Klienci mają możliwość przesyłania sugestii dotyczących zarówno sposobu działania jak i funkcjonalności makr, a ADKSolid sugestie godne uwagi dodaje do kolejnych wersji programu.

07Makra z zakładki "darmowe" są bezpłatne wyłącznie dla Klientów - tak więc dla firm, które zakupiły co najmniej jedno makro z oferty MacroSolid.

 

Aktywacja licencji MacroSolid

01Kliknij na przycisk „Licencje” w głównym menu MacroSolid.

02W okienku „O MacroSolid” znajduje się przycisk „Generuj i wyślij na adksolid()adksolid.com”. Po naciśnięciu przycisku zostanie wygenerowany plik tekstowy z ID komputera.

03Wyślij plik na nasz adres e-mail a my wygenerujemy i prześlemy plik licencji, który należy wczytać do programu za pomocą przycisku „Wczytaj licencję”.

04W przypadku gdy zakupiłeś np. 2 licencje danego oprogramowania wówczas proces generowania i wczytywania pliku licencji przeprowadzasz oddzielnie na każdym z dwóch wybranych przez ciebie komputerów. Pamiętaj, że po przesłaniu licencji na stanowisko - przypisanej do ID, nie będziesz miał możliwości wczytania ich na inne komputery niż te, których ID wygenerowałeś. O wyborze jednostki, na której wczytasz licencję, decyduj więc po uprzedniej analizie stanowiskowych potrzeb w Twojej firmie. 

Licencjonowanie 2

Copyright © ADKSolid. All rights reserved