01Nasze autorskie makra możesz kupić jako
->licencję na jedno wybrane makro np. MacroSolid-DXF, jeżeli tylko ta funkcjonalność jest potrzebna w Twojej firmie. Wówczas po opłaceniu faktury otrzymasz od nas dokument potwierdzający legalność zakupionej licencji i dane do aktywacji tylko tego jednego makra z całej oferty MacroSolid;
->licencje na wybrane makra np. MacroSolid-DXFMacroSolid-Print, MacroSolid-Properties. Wówczas po opłaceniu faktury otrzymasz od nas dokument potwierdzający legalność zakupu licencji trzech makr i dane do ich aktywacji;
->licencję na cały dodatek MacroSolid tzn. wszystkie makra zgromadzone ww. dodatku. Wówczas po opłaceniu faktury otrzymasz od nas dokument potwierdzający legalność zakupionej licencji i dane do aktywacji wszystkich makra z oferty MacroSolid;

02Aktywacja makr odbywa się niezależnie tzn. każde makro aktywowane jest różnymi kluczami, generowanymi indywidualnie dla konkretnej firmy.

03Po aktywacji makr(a) wyświetlana jest na belce zakładki MacroSolid okienka zadań nazwa MacroSolid oraz nazwa firmy, na którą została wystawiona licencja.

04Zarówno dodatek MacroSolid jak i poszczególne makra zawarte w MacroSolid sprzedawane są jako licencje na określoną liczbę stanowisk tj. 5st., 10st., 15st., Corporate bez limitu czasowego. Przykładowe oznaczenia makr:
->zakup np. MacroSolid-Print (5st.) upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z makra Print na maksymalnie pięciu stanowiskach;
->zakup np. MacroSolid-Print (10st.) upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z makra Print na maksymalnie dziesięstanowiskach;
->zakup MacroSolid-Print (Corporate) upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z makra Print na nieograniczonej liczbie stanowisk;
->zakup np. MacroSolid (5st.) upoważnia Licencjobiorcę do korzystania ze wszystkich makr w dodatku MacroSolid na maksymalnie pięciu stanowiskach;
->zakup MacroSolid (Corporate Edition) upoważnia Licencjobiorcę do korzystania ze wszystkich makr w dodatku MacroSolid na nieograniczonej liczbie stanowisk.

05Usługa aktualizacji (subskrypcja) – to usługa uaktualnienia programu. Licencjobiorca posiadający ważną usługę subskrypcji ma możliwość korzystania z najnowszej wersji zakupionych licencji na makra / dodatek:
->pierwszy rok od zakupu - usługa jest darmowa;
->w kolejnych latach rok aktualizacji – 50% wartości zakupionych licencji na makra / dodatki – na wniosek Klienta. 50% wartości liczone od podstawowych, standardowych cen netto za licencje przypadających na dzień sprzedaży makra/dodatku, a nie liczone od cen promocyjnych, po których Firma ewentualnie zakupiła makro – oferta ważna tylko w przypadku ciągłości subskrypcji, tzn. wykupienie aktualizacji następuje w każdym kolejnym roku użytkowania licencji od momentu jej zakupu;
->w przypadku braku ciągłości zakupie subskrypcji tzn. zakup aktualizacji nie następował w każdym kolejnym roku licząc od dnia zakupu licencji - wówczas wycena rocznej usługi subskrypcji dokonywana jest indywidualnie na wniosek Klienta;
->aktualizacje wysyłane są każdorazowo wyłącznie na wniosek Klienta.

06Licencjobiorca posiadający ważną usługę subskrypcji ma bezpośredni wpływ na funkcjonalność zakupionych makr. Klienci mają możliwość przesyłania sugestii dotyczących zarówno sposobu działania jak i funkcjonalności makr, a ADKSolid sugestie godne uwagi dodaje do kolejnych wersji programu.

07Makra z zakładki "darmowe" są bezpłatne wyłącznie dla Klientów - tak więc dla firm, które zakupiły co najmniej jedno makro z oferty MacroSolid.

 

Aktywacja licencji MacroSolid

01Kliknij na przycisk „Licencje” w głównym menu MacroSolid. W okienku „O MacroSolid” znajduje się przycisk „Generuj i wyślij na adksolid()adksolid.com”. Po naciśnięciu przycisku zostanie wygenerowany plik tekstowy z ID komputera.

02Wyślij plik na nasz adres e-mail a my wygenerujemy i prześlemy plik licencji, który należy wczytać do programu za pomocą przycisku „Wczytaj licencję”.

03W przypadku gdy zakupiłeś np. 2 licencje danego oprogramowania wówczas proces generowania i wczytywania pliku licencji przeprowadzasz oddzielnie na każdym z dwóch wybranych przez ciebie komputerów. Pamiętaj, że po przesłaniu licencji na stanowisko - przypisanej do ID, nie będziesz miał możliwości wczytania ich na inne komputery niż te, których ID wygenerowałeś. O wyborze jednostki, na której wczytasz licencję, decyduj więc po uprzedniej analizie stanowiskowych potrzeb w Twojej firmie.

 

Aktywacja licencji MacroSolid 2021

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved