Makro SaveAs to hurtowe generowanie plików w wybranym formacie. Jednocześnie z jednego ustawienia makra można wygenerować cztery różne formaty plików z zaplanowaną nazwą i dla każdego z nich zdefiniować docelową lokalizację zapisu. W zakładce BOM możesz skorzystać z kolumny *STEP, *x_t, *SAT, *Plik, aby po pobraniu danych z modelu sprawdzić czy pliki projektu zostały wygenerowane.

 

MacroSolid SaveAs 1

 

Czytaj dalej na macrosolid

 

Opis z 2014 ;)

saveas2

 

MAKRO UMOŻLIWIA:

 1. generowanie plików STEP i/lub x_t i/lub SAT i/lub innych:
  1. ze wszystkich komponentów aktywnego złożenia,
  2. ze wszystkich komponentów na najwyższym poziomie aktywnego złożenia,
   1. z części i/lub ze złożeń i/lub części z blachy,
  3. ze wszystkich komponentów będących w wybranym folderze na dysku komputera;
 2. zaplanowanie nazwy generowanych plików;
 3. zapisanie generowanych plików:
  1. w tym samym miejscu co komponent, z którego generowany jest plik,
  2. w dowolnej lokalizacji na dysku w tzw. „Ścieżce zapisu”, którą można zdefiniować klikając na przycisk obok kontrolki lub ręcznie,
  3. z jednoczesnym tworzeniem/czyszczeniem podkatalogów dla tych lokalizacji (3a, 3b) oraz
  4. sortowaniem plików na podkatalogi Materiał+Grubość;

   UWAGA! Jeżeli „Ścieżka zapisu” podświetla się na czerwono oznacza to, że nie ma takiego katalogu na dysku komputera - w takim przypadku przycisk, którym uruchamia się makro (OK) będzie nieaktywny.
 4. pomijanie tych komponentów, które posiadają w swojej nazwie słowa kluczowe, definiowane przez użytkownika oraz komponentów, które znajdują się w wybranym folderze drzewa struktury złożenia lub folderze na dysku komputera;
 5. zapisanie ustawień domyślnych okna makra;
 6. generowanie pliku log z nazwą w formacie: Nazwa złożenia - data godzina.txt (tzw. log) z najistotniejszymi informacjami zachodzącymi podczas działania makra.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved