CutListPrperties służy do hurtowego uzupełnienia właściwości w elementach ciętych konstrukcji spawanych. Poza uzupełnieniem standardowych właściwości, które powinny znaleźć się w elementach ciętych blach i profili (DŁUGOŚĆ, MATERIAŁ, KĄT1, KĄT2, MASA, Długość ramki granicznej, Szerokość ramki granicznej), makro umożliwia: przekopiowanie wybranej właściwości rodzica, przypisanie kolejnego numeru lub tekstu, utworzenie ramki granicznej 3D i zdefiniowanie właściwości z wymiarami gabarytowymi bazującymi na niej. Na szczególną uwagę zasługują dodatkowe funkcje automatyzujące proces definiowania właściwości m.in podmiana wartości właściwości według zawartości pliku IfPropertiesThen.xlsx, pobranie z pliku FromExcelBOM.xlsx wartość właściwości na podstawie nazwy oraz materiału czy też łączenie dwóch właściwości. *Replace and *Index przydadzą Ci się jeżeli potrzebujesz lepszej komunikacji z działem zamówień / systemem ERP.

 

MacroSolid CutListProperties 1

 

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.