Macro SMProperties pozwala na identyfikacje potencjalnych problemów produkcyjnych na etapie projektowania. Makro umożliwia wykrycie problemów związanych m.in z minimalną długością linii prostych, minimalną średnicą otworów czy też współczynnika K i R, w zależności od materiału i grubości modelowanej blachy. Makro daje także możliwość automatycznej zmiany współczynnika K i R w modelach blach złożenia.

HURTOWA ZAMIANA WSPÓŁCZYNNIKA K I R W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI BLACHY

Jedną z najczęściej stosowanych metod przeliczenia różnicy pomiędzy długością blachy zgiętej a rozłożonej jest metoda oparta o współczynnik K. Przy projektowaniu blach wartość współczynnika K oraz promień gięcia powinny być prawidłowo dobrane tj. zgodne z możliwościami zakładu produkcyjnego i uwzględniać m.in. takie aspekty jak: materiał i grubość blachy, typ maszyny gnącej, sposób i parametry procesu gięcia. Jeżeli projektowane blachy gięte są w macierzystym zakładzie lub wyłączenie w jednej firmie współpracującej nie ma problemu. Sytuacja zmienia się, gdy musimy przygotować pliki i dokumentację wykonawczą dla różnych zakładów. W takim przypadku wymagana jest zmiana ustawień w operacjach struktury tworzącej model 3D blach w SOLIDWORKS®.

 

 

Uruchamiając SMProperties dla aktywnego modelu złożenia z opcją „Zmień R i K” makro zmieni wartość współczynnika K i promień gięcia R w definicji operacji „Arkusz blachy” zgodnie z ustawieniami tabeli makra, a następnie sprawdzi i zmodyfikuje każdą operację tworzącą model, w której możliwe jest niezależne zdefiniowanie K i R, dla wszystkich komponentów złożenia, które są blachami.

 

Do poprawnego działa makra SMProperties wymagane jest zsynchronizowanie używanych nazw materiałów zdefiniowanych w modelu oraz zdefiniowanie wszystkich używanych grubości blach. Jeżeli makro napotka model z przypisanym materiałem, który nie został dodany do tabeli makra lub z grubością blachy, która nie została zdefiniowana, to taki model zostanie pominięty przez SMProperties. Zatem każdy wiersz powinien być skrupulatnie zdefiniowany a cała tabela systematycznie zapisywana.

W makrze możliwe jest wprowadzenie pięciu niezależnych zestawów danych, które mogą odpowiadać wymaganiom uzgodnionym z konkretnymi zakładami produkcyjnymi.

 

Czytaj dalej na macrosolid

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved