Makro EXCELBOM - makro umożliwia automatyczne generowanie pliku Excel, który może posłużyć jako Lista materiałów tzw. BOM. Makro charakteryzuje się dużą elastycznością pod względem zarówno danych zamieszczanych w pliku Excel jak i samego wyglądu tabelki.

ExcelBOM2

ExcelBOM3

MAKRO UMOŻLIWIA:

  1. generowanie Listy materiałów (BOM) do pliku Excel ze:
    1. wszystkich komponentów aktywnego złożenia,
    2. wszystkich komponentów będących na najwyższym poziomie aktywnego złożenia;
  1. zapisanie generowanego pliku ExcelBOM:
    1. w tym samym miejscu, co aktywny model złożenia,
    2. w dowolnej lokalizacji na dysku w tzw. „Ścieżce zapisu”, którą można zdefiniować klikając na przycisk obok kontrolki lub ręcznie;
  2. przypisanie kolumnom B, C, D, E oraz dodatkowo po zaznaczeniu opcji F i G odpowiednich funkcji, które umożliwiają przypisanie komponentowi wartości np. wartości wybranej właściwości dostosowanej;

  3. sortowanie komponentów ze względu na ich typ. W pierwszej kolejności listowane są złożenia, części a następnie te komponenty, które znajdują się w folderze o nazwie zdefiniowanej przez użytkownika.  Dla każdego z typów określa się tzw. liczbę porządkową – liczba startowa, od której będzie rozpoczynało się numerowanie w kolumnie A;

   UWAGA! Makro umożliwia definiowanie do trzech folderów. Miejsce folderów w drzewie SOLIDWORKS nie jest istotne – ważna jest nazwa folderu, która musi być taka sama, jak nazwa zdefiniowana w makrze. Np. Makro identyfikuje części, jako kupione (Purchased Parts) będące w folderze o nazwie „Parts”. Makro identyfikuje części, jako tzw. standardowe (Standard) będące w folderze o nazwie „Screws”;

  4. pomijanie tych komponentów, które posiadają w swojej nazwie słowa kluczowe, definiowane przez użytkownika oraz komponentów, które znajdują się w wybranym folderze drzewa struktury złożenia lub folderze na dysku komputera – WIĘCEJ;

  5. definiowanie nazw kolumnom;

  6. określenie szerokości kolumn oraz wysokości wierszy;

  7. zapisanie ustawień domyślnych okna makra;

  8. generowanie pliku log z nazwą w formacie: Nazwa złożenia - data godzina.txt (tzw. log) z najistotniejszymi informacjami zachodzącymi podczas działania makra.

 

 Czytaj dalej na macrosolid

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved