Makro DXF - pozwala automatycznie wygenerować pliki DXF z operacji rozłożenia dla wszystkich części aktywnego złożenia lub części znajdujących się w wybranym folderze na dysku komputera.

DXF2

MAKRO UMOŻLIWIA:

 1. generowanie plików DXF (z operacji Flat-Pattern):
  1. dla wszystkich części z blachy aktywnego złożenia,
  2. dla wszystkich części z blachy będących na najwyższym poziomie aktywnego złożenia,
  3. wszystkich komponentów będących w wybranym folderze na dysku komputera;
 2. zaplanowanie nazwy generowanych plików DXF;
 3. generowanie plików DXF z nazwą według wymagań Klienta – opcja „na żądanie”;
 4. pominięcie otworów nieprzelotowych oraz zamianę wszystkich otworów z pogłębieniem na otwory zwykłe przelotowe;
  UWAGA! Zmiany w modelu 3D części niezbędne do poprawnego wygenerowania plików DXF nie zostają zapisane, dlatego też makro wymaga zamknięcia złożenia po zakończeniu działania.
  UWAGA! Przed uruchomieniem makra należy zamknąć wszystkie modele części i uruchomić tylko i wyłącznie model złożenia, z którego chcemy wygenerować związane z nim pliki DXF.

 5. zapisanie generowanych plików DXF:
  1. w tym samym miejscu co komponent, z którego generowany jest plik DXF,
  2. w dowolnej lokalizacji na dysku w tzw. „Ścieżce zapisu”, którą można zdefiniować klikając na przycisk obok kontrolki lub ręcznie,
  3. z jednoczesnym tworzeniem/czyszczeniem podkatalogów dla tych lokalizacji (5a, 5b) oraz
  4. z sortowaniem plików na podkatalogi Materiał+Grubość;
   UWAGA!. Jeżeli „Ścieżka zapisu” podświetla się na czerwono oznacza to, że nie ma takiego katalogu na dysku komputera. W takim przypadku przycisk, którym uruchamiane jest makro (OK) będzie nieaktywny.
 6. pomijanie tych komponentów, które posiadają w swojej nazwie słowa kluczowe, definiowane przez użytkownika oraz komponentów, które znajdują się w wybranym folderze drzewa struktury złożenia lub folderze na dysku komputera;
 7. zapisanie ustawień domyślnych okna makra;
 8. generowanie pliku log z nazwą w formacie: Nazwa złożenia - data godzina.txt (tzw. log) z najistotniejszymi informacjami zachodzącymi podczas działania makra.

WAŻNE

 1. Makro działa poprawnie z komponentami posiadającymi tylko jedną operację rozkroju/rozłożenia.
 2. Przed uruchomieniem makra należy zamknąć wszystkie modele części i uruchomić tylko i wyłącznie model złożenia, z którego chcemy wygenerować związane z nim pliki DXF.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved