Makro DXF to generator plików DXF z operacji rozłożenia tj. części modelowanych narzędziami z zakładki "Arkusz blachy". DXFy wygenerujesz dla wszystkich blach aktywnego złożenia (1), aktywnej części lub z poziomu zakładki BOM dla wszystkich komponentów (2) lub tylko zaznaczonych (3) tabeli BOM.

 

MacroSolid DXF 1

 

Makro umożliwia zaplanowanie nazwy generowanego pliku (4) na podstawie danych wcześniej pobranych z modelu takich jak: materiał, grubość blachy, liczba sztuk czy też informacji z właściwości pliku jak i właściwości elementów ciętych. Dzięki wbudowanym funkcjonalnościom możliwe jest porządkowanie/sortowanie DXFów na podkatalogi według materiału, grubości blachy oraz informacji czy blacha posiada gięcia czy też nie (5).

Makro potrafi wygasić otwory nieprzelotowe, zastąpić otwory z pogłębieniem walcowym i stożkowym na zwykłe oraz usunąć zewnętrzne pogłębienia stożkowe w otworach modelowanych kreatorem otworów (6), dzięki czemu edycja DXFów blach niestandardowych w zewnętrznych aplikacjach skrócona jest do niezbędnego minimum.

Możesz skorzystać z kolumny *DXF oraz *DXF - Data, które pokażą Ci aktualny stan dokumentacji.

Makro pracuje również z blachami wieloobiektowymi.

 

 

Czytaj dalej na macrosolid

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved