Projektujemy nasze rozwiązania tak, aby każdy mógł z nich skorzystać, niezależne od wersji SOLIDWORKS®, przyjętych ustawień i zdefiniowanych właściwości plików. Każde makro rozwijamy w zakresie jednej, konkretnej funkcjonalności. Mimo naszych starań, na pierwszy rzut oka makra mogą wydawać się dość skomplikowane. To tylko pierwsze wrażenie!

Chcieliśmy, aby jednym „przebiegiem” wycisnąć z SOLIDWORKS® wszystko co się da, potrzebowaliśmy więc coraz to więcej i więcej kontrolek.

W MacroSolid v4 upraszczamy konfigurację do niezbędnego minimum!

W płatnych makrach umożliwiliśmy zapis ustawień domyślnych. W niektórych daliśmy możliwość zapisu i wczytania kilku ustawień, dzięki czemu można szybko przełączać się między nimi. Niektóre ustawienia w makrach są identyczne m. in. lista używanych właściwości, pomijanie komponentów znajdujących się w folderze czy też opcja „wyklucz z listy materiałów”. Wydzieliliśmy je i w wersji MacroSolid 4.23 istnieje możliwość definiowania ustawień globalnych. Samą konfigurację staramy się uprościć do niezbędnego minimum, jednak jest ona konieczna do działania zgodnego z Twoimi oczekiwaniami.

Poświęć 3 minuty na skonfigurowanie MacroSolid.

Lista nazw właściwości

Większość z makr w MacroSolid wymaga już zdefiniowanych właściwości pliku. Po uruchomieniu makra, do kontrolek combobox (menu rozwijalnych) wczytywane są nazwy właściwości, z których będzie można skorzystać.

MacroSolid Konfiguracja 1

Listę nazw właściwości należy definiować w Edytorze list, który został wyposażony w udogodnienia np.:

  • możliwość importowania nazw właściwości już ze zdefiniowanego okna makra Properties
  • funkcję importowania zdefiniowanych właściwości aktywnego modelu,
  • funkcję kopiowania listy z EPDM

Wystarczy, że zostanie uruchomiony model złożenia lub części i po naciśnięciu przycisku „Importuj z właściwości części lub złożenia do listy zostaną wypisane wszystkie zdefiniowane właściwości, zarówno dostosowane jak i specyficzne dla konfiguracji. W przypadku aktywnego modelu złożenia funkcja wypisuje właściwości złożenia oraz właściwości wszystkich komponentów będących jego składowymi.
Ważna jest kolejność. Na pierwszych siedmiu pozycjach powinny znaleźć się właściwości najczęściej używane, ponieważ w zależności od makra, do kontrolek wczytywanych jest siedem lub dwadzieścia pozycji.

MacroSolid Konfiguracja 2

Lista nazw właściwości elementów ciętych

Podobnie jak w przypadku listy nazw właściwości tak i w tutaj istnieje możliwość pobrania z aktywnego modelu używanych nazw właściwości elementów ciętych. Aby wczytać nazwy właściwości elementów ciętych konstrukcji spawanych lub blach należy otworzyć model części zawierający co najmniej jeden element cięty, uruchomić listę PropertiesWeldments w Edytorze list a następnie kliknąć przycisk Importuj właściwości konstrukcji spawanej. W przypadku listy nazw elementów ciętych blach należy edytować listę PropertiesSheetMetal.

MacroSolid Konfiguracja 3

Copyright © ADKSolid. All rights reserved