RunMacro to narzędzie, dzięki któremu uruchomisz swoje makro *.swp.

Makra dostępne za darmo w sieci lub te w SOLIDWORKS API Help to zazwyczaj makra działające tylko dla aktywnego dokumentu. RunMacro umożliwi Ci podpięcie ich pod interfejs MacroSolid a dzięki temu uruchomisz swój skrypt na przefiltrowanej tabeli BOM (1), na zaznaczonych komponentach tabeli BOM (2) lub też na plikach znajdujących się w wskazanym folderze na dysku komputera.

 

MacroSolid RunMacro 1

 

Wystarczy, że zdefiniujesz ścieżkę do pliku *.swp, nazwę modułu oraz nazwę procedury uruchomieniowej. Masz do dyspozycji 50 ustawień, w których możesz zdefiniować działanie niezależnie dla złożeń, części, części posiadającej operacje rozłożenia (blach), części oznaczone jako konstrukcja spawana oraz rysunków 2D.

Możesz zdecydować, które z ustawień mają być widoczne z poziomu zakładki BOM.

 

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.