TranslateFeatures to makro, które podmienia nazwy wszystkich elementów drzewa FeatureManager dla dokumentów części, złożeń i rysunków. Po uruchomieniu funkcjonalności z poziomu zakładki BOM przetłumaczysz wszystkie dokumentu projektu według słownika zamieszczonego w pliku TranslateFeatures.xlsx.

 

MacroSolid TranslateFeature 1

 

Niektóre elementy drzewa definiuje sam SOLIDWORKS® i uzależnione są one od używanej wersji językowej. Do Nazw, których nie można zmienić zaliczamy:

  • Nazwa folderu: Spinacz projektu - Design Binder
  • Nazwa folderu: Lista elementów ciętych - Cut list
  • Nazwa folderu: Obiekty powierzchniowe - Surface Bodies
  • Nazwa folderu: Lista elementów ciętych - Cut list
  • Materiał <nieokreślony> - Material <not specified>
  • Widok na rysunku: Section View
  • Linia przerwania widoku na rysunku: Cutting Line
  • Widok na rysunku: Detail View
  • Koło szczegółu widoku na rysunku: Detail Circle

Nazwy otworów kreatora otworu również mogą zostać zmienione, ale i one są uzależnione od wersji językowej a zatem przełącz w opcjach systemu SOLIDWORKS® na angielski, jednak przed uruchomieniem makra TranslateFeature, jeżeli chcesz, aby otwory również były tłumaczone.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.