ReplaceMaterial umożliwia automatyczną podmianę materiałów w modelach części według zależności zapisanych w pliku ReplaceMaterials.xlsx, znajdującego się w folderze instalacyjnym dodatku MacroSolid. W kolumnie A definiujesz stare nazwy materiałów a w kolumnie B nowe, na które makro ma podmienić stare.

 

MacroSolid ReplaceMaterial 1

 

Bardzo prosta funkcjonalność, ale jakże przydatna np. przy przerabianiu starych projektów. ReplaceMaterial zdecydowanie docenisz podczas integracji systemu SOLIDWORKS® z systemem ERP, gdzie nazwy materiałów odgrywają kluczową rolę.

 

 

Jeżeli chodzi o materiały to ... Tabela BOM umożliwi Ci weryfikację nazw materiałów zdefiniowanych w modelach z tymi obowiązującymi w Twojej firmie. W kolumnie *Materiał zostaną wypisane materiały, ale dodatkowo przy zaznaczonej opcji w zakładce „Oznaczenia BOM”, zostaną sprawdzone czy znajdują się one w tabeli materiałów MacroSolid. Czerwony kolor sygnalizuje, że użyłeś materiału niezatwierdzonego.
Podobnie jak w drzewie FeatureManager SOLIDWORKS®a tak i z poziomu Tabeli BOM zdefiniujesz materiał zaznaczając i wywołując manager baz materiałowych z menu kontekstowego. Możesz również zaznaczyć wiersz i wybierać materiał bezpośrednio z listy rozwijalnej.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.