Makro SheetFormat – makro umożliwia podmianę arkuszy rysunków 2D aktywnego modelu złożenia lub rysunków 2D znajdujących się w wybranym przez użytkownika folderze na dysku komputera. Podmiana arkuszy odbywa się w zależności od formatu aktywnego arkusza oraz rodzaju komponentu.

MacroSolid SheetFormat 1

MacroSolid SheetFormat 1

 

 

Na poziomie zakładki BOM możesz skorzystać z kolumny *Format arkusza i sprawdzić z jakich formatek aktualnie korzystasz (1). Podczas sprawdzania, jak i już samej zamiany formatek uruchomionej dla całej tabeli (2) lub dla zaznaczonego komponentu (3), sprawdzana jest zgodność z ustawieniami makra SheetFormat i oznaczana odpowidnio kolorem w kolumnie *Format arkusza, a we właściwościach pliku zapisywane są odpowiednio informacje, które możesz wyświetlić w tabeli BOM (4): "SheetFormat", "SheetFormatPath oraz "SheetFormat-Checked".

 

MacroSolid SheetFormat 2

 

Czytaj dalej na macrosolid

 

 

Zainteresowała Cię funkcjonalność tego makra? Skontaktuj się z nami!

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved