Makro SheetFormat – makro umożliwia podmianę arkuszy rysunków 2D aktywnego modelu złożenia lub rysunków 2D znajdujących się w wybranym przez użytkownika folderze na dysku komputera. Podmiana arkuszy odbywa się w zależności od formatu aktywnego arkusza oraz rodzaju komponentu.

SheetFormat1

SheetFormat2

MAKRO UMOŻLIWIA:

 1. podmianę szablonu arkusza rysunków 2D (*.slddrw) w kolejności zgodnej ze strukturą drzewa SOLIDWORKS® aktywnego dokumentu złożenia:
  1. wszystkich komponentów aktywnego złożenia;
  2. wszystkich komponentów będących na najwyższym poziomie aktywnego złożenia;
  3. wykrytych w oparciu o taką samą nazwę jak nazwa pliku (opcja: Taka sama jak komponent) lub też
  4. wykrytych w oparciu o taką samą nazwę jak nazwa aktywnej konfiguracji modelu w złożeniu (opcja: Taka sama konfiguracja komponentu);
 2. podmianę szablonu arkusza rysunków 2D (*.slddrw) będących w wybranym przez użytkownika folderze na dysku komputera - WIĘCEJ;
 3. podmianę szablonu arkusza rysunków 2D w zależności od rozmiaru arkusza;
 4. podmianę szablonu arkusza rysunków 2D w zależności od rodzaju komponentu;
 5. zapisanie ustawień domyślnych okna makra;
 6. pominięcie komponentów z nazwą zawierającą słowo kluczowe zdefiniowane przez użytkownika np. ISO, DIN itp. i/lub pominięcie komponentów znajdujących się w zdefiniowanym folderze drzewa SOLIDWORKS®. Słowa kluczowe oraz nazwy folderów do pomijania definiuje się w EDYTORZE LIST wywoływanym z menu głównym MacroSolid.

 

Zainteresowała Cię funkcjonalność tego makra? Skontaktuj się z nami!

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved